Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Usnesení z jednání výborů Zastupitelstva Karlovarského krajerok 2005

 Usnesení z jednání výborů Zastupitelstva Karlovarského krajerok 2005

Finanční výbor


Kontrolní výbor


Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


Výbor pro regionální rozvoj


Výbor pro zdravotnictví a sociální věci


Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Výbor pro národnostní menšiny

Za stránku zodpovídá: Pavlína Perutíková
Datum poslední změny: 7.4.2010 12:10