Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Usnesení z jednání komisí Rady Karlovarského kraje rok 2006

 Usnesení z jednání komisí Rady Karlovarského kraje rok 2006

Komise dopravní

Komise pro životní prostředí

Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

Komise pro tělovýchovu a sport

Komise pro vnější vztahy

Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu

Komise pro likvidaci nepotřebného majetku

 

 

Za stránku zodpovídá: Pavlína Perutíková