Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Usnesení z jednání komisí Rady Karlovarského kraje rok 2005

 Usnesení z jednání komisí Rady Karlovarského kraje rok 2005

Komise dopravní


Komise pro životní prostředí


Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch


Komise pro tělovýchovu a sport


Komise pro vnější vztahy


Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu


Komise pro likvidaci nepotřebného majetku

 

 

Za stránku zodpovídá: Pavlína Perutíková