Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Ochrana ovzduší

 Ochrana ovzduší

  • Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Karlovarského kraje
    1. etapa           
    2. etapa           
    3. etapa
  • Za stránku zodpovídá: Mgr. Jana Harzerová
    Datum poslední změny: 25.5.2015 16:13