Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu

 Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu

Strategie eGovernmentu a informatizace kraje je základním strategickým dokumentem rozvoje informačních a komunikačních technologií v regionu. Na jejím základě budou vznikat další konkrétní strategické a taktické dokumenty a budou realizovány konkrétní projekty. Cílem není postihnout do detailu kompletní problematiku informatizace území Karlovarského kraje, ale nastínit základní východiska, priority, směry rozvoje a stěžejní nástroje realizace tak, aby byly v souladu se záměry rozvoje Karlovarského kraje definovanými v Programu rozvoje Karlovarského kraje i se základními tezemi rozvoje eGovernmentu v České Republice a EU.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jiří Heliks
Datum poslední změny: 9.12.2019 8:48