Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Územní studie Střela (2008)

 Územní studie Střela (2008)

 

ÚZEMNÍ STUDIE STŘELA

 

Pořízení Územní studie Střela sleduje naplňování cílů regionálního rozvoje, zvýšení konkurenceschopnosti území, koordinaci jeho rozvoje, podporu tvorby projektových záměrů, komunitního a astrategického plánování a vytvoření obecné platformy spolupráce aktérů řešeného, respektive zájmového území, které je součástí Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského a případně i Středočeského kraje v prostoru Evropské unie. Závěry studie by měly sloužit jako podklad pro projednávání a případné zpracování záměrů do Zásad územního rozvoje Karlovarského raje i do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí. Řešeným územím je jihovýchodní část Karlovarského kraje zahrnující obce Bečov nad Teplou, Bochov, Čichalov, Chodov u Bečova, Chýše, Krásné Údolí, Otročín, Pšov, Stružná, Štědrá, Teplá, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice - o celkové rozloze cca 670 km2.

 

 

ÚZEMNÍ STUDIE OBSAHUJE:

POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru

Ing. arch. Jana Kaválková - vedoucí oddělení územního plánování

 

ZPRACOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE

Ing. arch. Vlasta Poláčková, urbanistický atelier UP-24, Na Petýnce 84, 169 00 Praha6

Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 9.5.2016 11:44