Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve (2005)

 Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve (2005)

Území řešené urbanistickou studií, má protáhlý tvar ve směru západ – východ a zahrnuje západní část Sokolovské uhelné pánve představovanou zejména zbytkovou jámou dolů Medard-Libík s výsypkami Lítov-Boden a Gustav o celkové rozloze cca 4382 ha. Jedná se o prostor mezi dnešními městy a obcemi Sokolov, Svatava, Habartov, Chlum Sv. Máří, Bukovany a Citice, kde byla v nedávné době ukončena těžba hnědého uhlí, která zde v různých formách probíhala od 19. století, místy už od století 18. Urbanistická studie navrhla komplexní a koordinovanou urbanistickou a krajinářskou koncepci, zanalyzovala potřeby a požadavky obcí, těžební společnosti, hospodářských subjektů, a v řešení na ně reagovala. V návaznosti na analytické části stanovila základní členění a strukturu využití území, stanovila maximální možný rozsah rozvojových území a navrhla dopravní a technickou infrastrukturu podmiňující využití řešeného území, včetně zajištění vnějších vazeb. Zároveň vytvořila předpoklady pro obnovu krajinných hodnot a ekologické stability a zohlednila širší vazby v území.

URBANISTICKÁ STUDIE OBSAHUJE:

POŘIZOVATEL URBANISTICKÉ STUDIE:
         Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

         Kontaktní osoby: Ing. arch.Jaromír Musil, vedoucí odboru
                                     Ing. arch. Jana Kaválková - oddělení územního plánování

ZPRACOVATEL URBANISTICKÉ STUDIE:
          Ing.arch.Vlasta Poláčková, Urbanistický ateliér UP-24, Na Petýnce 84, 169 00 Praha 6

 

Další informace týkající se jezera Medard můžete získat na www.medard-lake.eu. ​​

Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 28.4.2016 12:57