Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 812/07/16 ze dne 25. 7. 2016 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

  • AP_2017.docxAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

 

Ve dnech 13. a 14. 6. 2016 proběhly semináře pro poskytovatele sociálních služeb. Obsahem seminářů bylo seznámení s návrhem Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017.

 

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb:

 

Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje je připravován Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017. V této souvislosti probíhal v období od 8. 4. 2016 do 29. 4. 2016 sběr údajů potřebných pro tvorbu Akčního plánu a pro definování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017.

Poskytovatelé sociálních služeb mohli zasílat podklady pro tvorbu Akčního plánu v termínu do 29. 4. 2016 na adresu jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz, bližší informace jsou uvedeny v následujících dokumentech:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 701/07/15 ze dne 13. 7. 2015 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016

  • AP_2016.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 902/08/14 ze dne 18. 8. 2014 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 363/12/13 ze dne 12. 12. 2013 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

  • navrh_SPRSS_final.docStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017
  • priloha_1_final.xlsPříloha č. 1: Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji - výchozí stav
  • priloha_2_final.docPříloha č. 2: Zdroje dat a informací využité pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 365/12/12 ze dne 13.12.2012 byla schválena aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 354/12/11 ze dne 8. 12. 2011 byla schválena aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 498/05/11 ze dne 16.5.2011 byl schválen Plán práce na období 2011 - 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 88/04/11 ze dne 28. 4. 2011 byla schválena aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 788/08/09 ze dne 13.8.2009 byl schválen Plán práce na období 2009 - 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.

Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje byl ve spolupráci se zástupci obcí na území Karlovarského kraje a se zástupci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013. Plán byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/09/08 ze dne 18.9.2008.

  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013
  • Příloha č. 1: Cílové skupiny a naplnění kapacity sociálních služeb poskytovaných na území/pro občany Karlovarského kraje
  • Příloha č. 2: Financování podle druhů sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008).

  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)
  • Příloha: Financování podle druhů sociálních služeb
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 9.8.2016 8:05