Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje

 Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje

Dne 19. června 2008 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 105/06/08Strategii rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje. Karlovarský kraj tak učinil významný krok s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vzdělávacím systémem a skutečnými potřebami potenciálních zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. Schválený dokument obsahuje jak popis stávající situace, tak návrhy na řešení konkrétních problémů včetně projektových záměrů.

Zlepšení situace v kraji bude dosaženo naplňováním tří prioritních os:

  1. Posílení Výzkumu a vývoje v kraji, vyšší přidaná hodnota výroby
  2. Posílení růstových odborů
  3. Zajištění požadované pracovní síly

Strategie rozvoje lidských zdrojů obsahuje i výstupy z konference, která se uskutečnila dne 23. 1. 2008 ve společenském sále Krajské knihovny za účasti zástupců podnikatelů, vzdělávacích institucí, úřadů práce a územních samospráv. Cílem této konference bylo hledání společného řešení pro nejpalčivější problémy v oblasti lidských zdrojů.

Zápis z konference

Fotky z konference ( foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Schválením strategie rozhodně nic nekončí. Naopak tento dokument představuje výchozí bod pro další aktivity a postupy. Nejdůležitějším úkolem teď bude zajistit vlastní naplňování cíle, priorit a opatření, které jsou ve strategii definovány.

Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje - finální verze schválená zastupitelstvem dne 19. 6. 2008

Zpracovatelem Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje byla firma Asistenční centrum, a.s..

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Jambor
Datum poslední změny: 31.5.2018 9:28