Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

 Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj v roce 2012 obdržel konečnou podobu "Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji", která má sloužit jako strategický dokument pro efektivní plánování investičních opatření a oprav, které povedou ke zlepšení dopravní situace na území kraje s vazbami na sousední kraje a rovněž s vazbami přeshraničními. Zároveň má tento dokument sloužit pro efektivní a optimální alokaci finančních prostředků do silniční dopravní infrastruktury na území Karlovarského kraje.

Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 18.6.2012 usnesením č. RK 620/06/12 vyjádřila svůj souhlas s "Koncepcí rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji" a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje tento dokument schválit.

Zatupitelstvo Karlovarského kraje na svém 5. jednání dne 13.9.2012 usnesením č. ZK 264/09/12 schválilo Koncepci rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji.

Koncepce

Za stránku zodpovídá: Mgr. Michaela Sušaninová
Datum poslední změny: 31.5.2018 9:01