Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodika pro pořizovatele a obce

 Metodika pro pořizovatele a obce

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 23. 6. 2016 "Metodickou poradu pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti", která probíhala ve Velkém sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. Zde prezentace ke stažení:Prezentace 1 (PDF 3,23 MB), Prezentace 2 - KPÚ (PDF 635 kB), Prezentace 3 - dotace (PDF 1,18 MB), Prezentace 4 - IROP (PDF 262 kB), Prezentace 5 - ÚSK (MMR) (PDF 578 kB), Prezentace 6 - ÚAP (PDF 5 MB), Prezentace 7 - ÚS kraje (PDF 3,3 MB), Prezenční listina (PDF 1,39 MB).

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, uspořádal 21. 1. 2016 spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj "Seminář k výkladu stavebního zákona a prováděcích předpisů a jejich aplikaci v územně plánovací činnosti". Seminář se konal  v Kulturním centru Svoboda - Cheb a byl určen pro pořizovatele a projektanty ÚPD a ÚPP Karlovarského a Plzeňského kraje. Přednášku vedl ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Tomáš Sklenář  - prezentace (PDF 373 kB), prezenční listina (PDF 2,1 MB).

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 15. 9. 2015 "Poradu pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti" v zastupitelském sále. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování a nabízíme prezentace ke stažení. Prezentace 1 (PDF 2,9 MB), Prezentace 2 (PDF 0,5 MB), Prezentace 3 ( PDF 0,4 MB),  Prezentace 4 (PDF 0,6 MB),  Prezentace 5 (PDF 6,5 MB),  Prezentace 6 (PDF 0,3 MB),  Prezenční listina (PDF 1,9 MB).

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování uspořádal dne 12. 12. 2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace je  k dispozici (1 MB).

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování uspořádal dne 18. 7. 2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace je k dispozici zde: Prezentace  (1 MB).

 

Metodické příručky v oblasti územního plánování po novele SZ:

 

Metodickou  pomůcku MMR  "Přechodná ustanovení - územní plán" naleznete:

Doporučení pro pořizovatele a projektanty územních plánů a územních studií (aktualizováno k novele stavebního zákona 1.1.2013)

 

Metodika MINIS (tj. Minimální standart pro digitální zpracování územních plánů v GIS)

Krajský úřad Karlovarského kraje na základě vývoje praxe a v souvislosti s novým stavebním zákonem se v roce 2009 rozhodl pro digitální zpracování územních plánů dle metodiky MINIS. Karlovarský kraj zároveň tento požadavek zahrnul jako podmínku ve svém dotačním titulu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje". Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s autory metodiky MINIS (tj. Hydrosoft Veleslavín , s.r.o.) uskutečnil seminář, jejímž účelem bylo bližší představení metodiky zejména pořizovatelům a projektantům. Karlovarský kraj nechal metodiku upravit a na základě toho vznikla verze 2.2. Součástí metodiky je kontrolní program, který zajišťuje integritu dat pro jejich další využití v GIS systémech kraje , jako je zpracování ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ a nebo GEOPORTÁLU Karlovarského kraje.
 
 

Metodické příručky v oblasti územního plánování :

 

Další metodická doporučení zpracovaná Ústavem územního rozvoje (ÚUR) pro MMR

 Internetové  stránky ÚUR  www.uur.cz.

ARCHIV - Porady, školení, výklady na téma územní plánování 

 

 

​ 

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová
Datum poslední změny: 22.7.2016 10:31