Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Programy nadnárodní spolupráce

 Programy nadnárodní spolupráce

 

Oddělení přeshraničních projektů poskytuje rovněž informace k:  

V březnu budou vyhlášeny druhé výzvy pro předkládání projektů u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. Vzhledem k tomu, že se časově překrývají, je připraven společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu těchto programů. Blíže viz Pozvánka.

Na infoden je možné se zaregistrovat zde

 

 

Kontakty na pracovníky oddělení přeshraničních projektů:

 

 

Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 3.2.2023 11:47