Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Přeshraniční spolupráce

 Přeshraniční spolupráce

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
 
17.3.2022 byl schválen Programový dokument programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027: Programovy_dokument_BY-CZ_1.verze_17.03.2022.pdfProgramový dokument (pdf)
 
12. května 2022 se uskutečnilo 1. zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027.
 
Předpokládané zahájení programu je 3.Q 2022. 
 
Aktuální informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách Programu:
https://www.by-cz.eu/cz 

 

Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně
na Oddělení přeshraničních projektů:
 

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 375
Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376  

 

Prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko:  Příklady projektů_cz_by_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_by_2014-2020.pdf

 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programu: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

Vaše projektové záměry  doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně
na
Oddělení přeshraničních projektů:

Ing. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 139
Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376  

Prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika -Svobodný stát Sasko: Příklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdf

  

Oddělení přeshraničních projektů

- Mgr. Petra Banzetová - tel. 354 222 376
- Ing. Monika Brtková - tel. 354 222 139
- PhDr. Kamila Voštová - tel. 354 222 375
 
 poskytuje rovněž informace k  

 

 

Bližší informace k unijním programům v programovém období 2021 - 2027

Abeceda fondů EU 2021 - 2027 - brožura

Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 30.6.2022 11:11