Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Prvky soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji

 Prvky soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji

  • Evropsky významné lokality na základě nařízení vlády č. 371/2009
  • Evropsky významné lokality byly vyhlášeny sdělením Ministerstva životního prostředí ČR ve Sbírce zákonů pod č. 81/2008 dne 22.2.2008.
  • Evropsky významné lokality na základě nařízení vlády č. 132/2005.
  • Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská - nařizení vlády č. 24/2005 Sb.
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 27.5.2015 15:52