Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodika pro pořizovatele a obce

 Metodika pro pořizovatele a obce

 

Metodická informace pro DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY ÚZEMNÍHO PLÁNU (aktualizace leden 2019):
-
určena pořizovatelům, obcím a projektantům
- doporučení pro obsah a formu doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu
- soubor 2019_01_dopl_PaR_doporuceni_KUKK_fin.pdfke stažení (verze 01/2019)

 

PRAVIDLA PRO ÚHRADU NÁKLADŮ OBCÍM Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE – NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE NEBO Z JEJICH AKTUALIZACÍ.
Dne 13. 7. 2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Náklady na změny územních plánů obcím, které bez zbytečného odkladu musí uvést územní plán do souladu s touto aktualizací, hradí kraj. Pro sjednocení administrativního postupu při podávání a posuzování žádosti obce a schvalování uzavření smlouvy mezi krajem a obcí byla vytvořena pravidla včetně formuláře žádosti a vzorové smlouvy. Žádosti se podávají prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

 
 
 
Metodická informace o ELEKTRONICKÉ VERZI VE STROJOVĚ ČITELNÉM FORMÁTU a předávání územně plánovací dokumentace a úplného znění Krajskému úřadu Karlovarského kraje:

- určena pořizovatelům, obcím a projektantům
- soubor ke stažení  (verze 08/2018)

 

 
 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal "Metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování)", která se konala dne 26. 06. 2018 (úterý) od 9:00 hodin do 14:30 hodin, v budově "A" Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. 

Soubory ke stažení:
Metodický výklad - Ing. arch. J. Kaválková (2,5 MB)
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal "Metodickou koordinační poradu úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování)která se konala dne 27. 3. 2018 v budově "B" Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. 
Soubory ke stažení:
 
 
 
Základní informace pro tajemníky obcí s rozšířenou působností k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):
 
 
 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal "Metodickou koordinační poradu úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování)která se konala dne 7.12.2017 v budově "B" Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. 
Prezentace ke stažení: 
Metodika, výklad - novela SZ, Ing. arch. J. Kaválková  (PDF, 1,1 MB)                          

 
Základní informace pro starosty obcí k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):
 
 
 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 20. 6. 2017 "Metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v územně plánovací činnosti", která probíhala v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. Soubory ke stažení: Prezenční listina (PDF, 3 MB), Metodický výklad (5,1 MB), Kartografie v ÚP​ (4,3 MB)

 

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 23. 6. 2016 "Metodickou poradu pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti", která probíhala ve Velkém sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. Prezentace ke stažení:Prezentace 1 (PDF 3,23 MB), Prezentace 2 - KPÚ (PDF 635 kB), Prezentace 3 - dotace (PDF 1,18 MB), Prezentace 4 - IROP (PDF 262 kB), Prezentace 5 - ÚSK (MMR) (PDF 578 kB), Prezentace 6 - ÚAP (PDF 5 MB), Prezentace 7 - ÚS kraje (PDF 3,3 MB), Prezenční listina (PDF 1,39 MB).

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, uspořádal 21. 1. 2016 spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj "Seminář k výkladu stavebního zákona a prováděcích předpisů a jejich aplikaci v územně plánovací činnosti". Seminář se konal  v Kulturním centru Svoboda - Cheb a byl určen pro pořizovatele a projektanty ÚPD a ÚPP Karlovarského a Plzeňského kraje. Přednášku vedl ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Tomáš Sklenář  - prezentace (PDF 373 kB), prezenční listina (PDF 2,1 MB).

 

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 15. 9. 2015 "Poradu pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti" v zastupitelském sále. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování a nabízíme prezentace ke stažení. Prezentace 1 (PDF 2,9 MB), Prezentace 2 (PDF 0,5 MB), Prezentace 3 ( PDF 0,4 MB),  Prezentace 4 (PDF 0,6 MB),  Prezentace 5 (PDF 6,5 MB),  Prezentace 6 (PDF 0,3 MB),  Prezenční listina (PDF 1,9 MB).

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování uspořádal dne 12. 12. 2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace je  k dispozici (1 MB).

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování uspořádal dne 18. 7. 2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace je k dispozici zde: Prezentace  (1 MB).

 

 

Doporučení pro pořizovatele a projektanty územních plánů a územních studií (aktualizováno k novele stavebního zákona 1. 1. 2013):

 
 

  

Metodické příručky v oblasti územního plánování po novele SZ:
 

Metodické příručky v oblasti územního plánování:

 

 

Metodickou  pomůcku MMR  "Přechodná ustanovení - územní plán" naleznete: Prechodna-ustanoveni-uzemni-plan

 

Projekt KOPaS ÚAP KK

 
Vzory:
 

usnesení - schválení záměru na pořízení dokumentace zastupitelstva obce

usnesení - žádost o pořízení

usnesení - určení spolupracujícího zastupitele

protokolů potvrzení aktuálnosti/ neaktuálnosti územně plánovacích podkladů (POUZE ORP)

 
 

Informace a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a dalších institucí

 

Odkazy  - územní plánování

 

Stránky územního plánování Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

​​Další metodická doporučení zpracovaná Ústavem územního rozvoje (ÚUR) pro MMR

 

ARCHIV - Porady, školení, výklady na téma územní plánování ​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 1.2.2019 9:42