Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodika pro pořizovatele a obce

 Metodika pro pořizovatele a obce

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal "Metodickou koordinační poradu úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování)která se konala dne 27. 3. 2018 v budově "B" Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. 
Soubory ke stažení:
 
 
 
Základní informace pro tajemníky obcí s rozšířenou působností k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):
 
 
 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal "Metodickou koordinační poradu úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování)která se konala dne 7.12.2017 v budově "B" Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. 
Prezentace ke stažení: 
Metodika, výklad - novela SZ, Ing. arch. J. Kaválková  (PDF, 1,1 MB)                          

 
Základní informace pro starosty obcí k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):
 
 
 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 20. 6. 2017 "Metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v územně plánovací činnosti", která probíhala v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. Soubory ke stažení: Prezenční listina (PDF, 3 MB), Metodický výklad (5,1 MB), Kartografie v ÚP​ (4,3 MB)

 

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 23. 6. 2016 "Metodickou poradu pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti", která probíhala ve Velkém sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje. Prezentace ke stažení:Prezentace 1 (PDF 3,23 MB), Prezentace 2 - KPÚ (PDF 635 kB), Prezentace 3 - dotace (PDF 1,18 MB), Prezentace 4 - IROP (PDF 262 kB), Prezentace 5 - ÚSK (MMR) (PDF 578 kB), Prezentace 6 - ÚAP (PDF 5 MB), Prezentace 7 - ÚS kraje (PDF 3,3 MB), Prezenční listina (PDF 1,39 MB).

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, uspořádal 21. 1. 2016 spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj "Seminář k výkladu stavebního zákona a prováděcích předpisů a jejich aplikaci v územně plánovací činnosti". Seminář se konal  v Kulturním centru Svoboda - Cheb a byl určen pro pořizovatele a projektanty ÚPD a ÚPP Karlovarského a Plzeňského kraje. Přednášku vedl ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Tomáš Sklenář  - prezentace (PDF 373 kB), prezenční listina (PDF 2,1 MB).

 

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal dne 15. 9. 2015 "Poradu pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti" v zastupitelském sále. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování a nabízíme prezentace ke stažení. Prezentace 1 (PDF 2,9 MB), Prezentace 2 (PDF 0,5 MB), Prezentace 3 ( PDF 0,4 MB),  Prezentace 4 (PDF 0,6 MB),  Prezentace 5 (PDF 6,5 MB),  Prezentace 6 (PDF 0,3 MB),  Prezenční listina (PDF 1,9 MB).

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování uspořádal dne 12. 12. 2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace je  k dispozici (1 MB).

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování uspořádal dne 18. 7. 2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace je k dispozici zde: Prezentace  (1 MB).

 

 

Doporučení pro pořizovatele a projektanty územních plánů a územních studií (aktualizováno k novele stavebního zákona 1. 1. 2013):

 
 

 

 

Metodika MINIS (tj. Minimální standart pro digitální zpracování územních plánů v GIS):

 
Krajský úřad Karlovarského kraje na základě vývoje praxe a v souvislosti s novým stavebním zákonem se v roce 2009 rozhodl pro digitální zpracování územních plánů dle metodiky MINIS. Karlovarský kraj zároveň tento požadavek zahrnul jako podmínku ve svém dotačním titulu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje". Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s autory metodiky MINIS (tj. Hydrosoft Veleslavín , s.r.o.) uskutečnil seminář, jejímž účelem bylo bližší představení metodiky zejména pořizovatelům a projektantům. Karlovarský kraj nechal metodiku upravit a na základě toho vznikla verze 2.2. Součástí metodiky je kontrolní program, který zajišťuje integritu dat pro jejich další využití v GIS systémech kraje , jako je zpracování ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ a nebo GEOPORTÁLU Karlovarského kraje.
 
 
Metodické příručky v oblasti územního plánování po novele SZ:
 

Metodické příručky v oblasti územního plánování:

 

 

Metodickou  pomůcku MMR  "Přechodná ustanovení - územní plán" naleznete: Prechodna-ustanoveni-uzemni-plan

 

Kontakty na pořizovatele ÚPD v Karlovarském kraji - stav k 14. 9. 2017

 

Dotčené orgány v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí - stav k 15. 1. 2018

 

Projekt KOPaS ÚAP KK

 
Vzory:
 

usnesení - schválení záměru na pořízení dokumentace zastupitelstva obce

usnesení - žádost o pořízení

usnesení - určení spolupracujícího zastupitele

protokolů potvrzení aktuálnosti/ neaktuálnosti územně plánovacích podkladů (POUZE ORP)

 
 

Informace a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a dalších institucí

 

Odkazy  - územní plánování

 

Stránky územního plánování Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

​​Další metodická doporučení zpracovaná Ústavem územního rozvoje (ÚUR) pro MMR

 

ARCHIV - Porady, školení, výklady na téma územní plánování ​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová
Datum poslední změny: 30.4.2018 9:43