Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > INTERREG Česko - Sasko

 INTERREG Česko - Sasko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

28.7.2022 EU schválila Program přeshraniční spolupráce INTERREG Sasko - Česko 2021 - 2027.

1.  zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027 proběhlo 25. října 2022.
 
Slavnostní zahájení programu proběhlo dne 8.12.2022 v Ústí nad Labem -  prezentaci ze zahájení naleznete zde:
 
 
 
15.12.2022 nabyl účinnosti Společný realizační dokument.pdfSpolečný realizační dokument.pdf
 
Výzva pro předkládání žádostí je průběžná.
 
Máte projektový nápad?
Jak postupovat od projektového záměru po podání projektové žádosti naleznete zde.
 
Nově je stanovena před podáním žádosti povinná konzultace projektového záměru. Z tohoto důvodu se nebude konat seminář pro žadatele. Před sjednáním povinné konzultace s pracovníky KÚKK nebo Jednotného sekretariátu je nutné dvojjazyčně  vyplnit projektový záměr.
Všechny informace k povinné konzultaci a formulář "Projektový záměr" naleznete zde
 
 Časový harmonogram:  
Od 1.1.2023 je možné sjednání povinné konzultace a podání projektové žádosti přes portál žádostí SAB.
Projektové žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru je možné podávat do 22.2.2023.
Zasedání 2. Monitorovacího výboru je předběžně plánováno na 21. - 22.6.2023.
 Dalšími indikativními termíny jsou pro předkládání žádosti  7.7.2023 a zasedání 3. Monitorovacího výboru
15. - 16.11.2023.
 
Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programuhttps://www.sn-cz2027.eu/cz

 

Pro konzultaci Vašich projektových záměrů a sjednání termínů koonzultace se prosím obraťte na:


Prezentace projektů 
realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika -Svobodný stát Sasko: Příklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdf

 ​

Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 22.12.2022 9:58