Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územně plánovací dokumentace kraje

 Územně plánovací dokumentace kraje

Výkresovou dokumentaci lze prohlížet pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer, IE (Microsoft) verze 6.0 a vyšší. Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

územně plánovací dokumentace kraje vydaná:

rozpracované územně plánovací dokumentace a podklady kraje:

pořízené územně plánovací podklady kraje:

další studie a podkladové dokumentace:

Elektronický archiv územně plánovacích dokumentů Karlovarského kraje​

  • Kontakt na pracovníky  oddělení územního plánování krajského úřadu
  • ​ 

    Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
    Datum poslední změny: 20.4.2016 7:29