Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Dokumentace obcí

 Dokumentace obcí

UP_dokumentace.PNG

  • Stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje k 31.7.2019
  • Archiv stavu pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje od roku 2008

 

  • Evidence územně plánovací činnosti obcí - iLAS

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 5.8.2019 10:14