Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Dokumentace obcí

 Dokumentace obcí

UP_dokumentace.PNG

  • Stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje k 31.8.2018
    Archiv stavu pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje od roku 2008

 

  • Evidence územně plánovací činnosti obcí - iLAS

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 6.3.2019 13:19