Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály (2022)

 Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály (2022)

územně plánovací podklad

Název: Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály
 
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
    • Zahájení zakázky duben 2022
    • V současné době probíhají přípravné práce pro zahájení II. etapy  - Návrh

Pořizovatel:          Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz,  tel: 354 222 309
                               Mgr. Barbora Merunková, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449

​Zadání:                
text zadání (leden 2022)

Zhotovitel:             Ing. arch. Zdeněk Pech 
 
Hlavní cíle řešení:
  • Cílem studie je navrhnout ucelenou koncepci využití volnočasového areálu tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro jeho trvale udržitelný rozvoj vycházející zejména z jeho potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Studie bude respektovat jedinečný přírodní charakter území a hlavní důraz v řešení bude kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a kvalitu služeb nabízených veřejnosti.
  • Studie bude primárně zaměřena na vymezené řešené území. V souladu s cíli této studie bude vyhodnocovat, respektovat a zpracovávat návaznosti na území širších vztahů.
  • Důvodem zpracování této studie je pořízení kvalifikovaného podkladu pro rozhodnutí aktuálního vlastníka areálu (Karlovarský kraj) o způsobu jeho budoucího využití, o způsobu jeho revitalizace a o podmínkách jeho udržitelného provozu, který by měl respektovat kvalitu životního prostředí a zároveň vytvářet podmínky pro pěší, vodáckou, cyklistickou turistiku a jiné outdoorové, případně naučné aktivity.
  • Jedná se o mimořádnou volnočasovou a rekreační lokalitu, ležící na trase cyklostezky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary v prostředí Národní přírodní památky Svatošské skály, která je aktivní veřejností hojně vyhledávaná a která nabízí jedinečný potenciál v oblasti cestovního ruchu.

  

                            I. etapa - Analytická část

 

Textová část (PDF, 0,8 MB) 

Výkresová část (PDF, 168 MB)
 
Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 16.6.2022 10:25