Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů (2018)

 Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů (2018)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů 
             (úsek ve správním území Otovice - Karlovy Vary - Jenišov) 

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Text (PDF, 600KB)

Zhotovitel: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Ing. Petr Král, Ing. Ota Řezanka, Ing. Jan Blažek, CSc.

Hlavní cíle řešení:
Předmětem územní studie je podrobnější prověření a zpřesnění koridoru pro vedení trasy severozápadní části obchvatu Karlových Varů vícepruhovou komunikací rychlostního typu, která je vymezená v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje a tímto dopracovat zbývající část vedení obchvatu v podrobnosti územní studie.
 
Cíle a účel sledované zpracováním územní studie:
  •  vyhledat nejvhodnější trasu severovýchodní části obchvatu Karlových Varů
  •  zpřesnit vedení trasy pro potřeby navazujících územně plánovacích činností
  •  zpřesnit vedení trasy s ohledem na zásoby nerostných surovin a jejich maximálního zhodnocení
  •  v širším měřítku zohlednit navazující dopravní trasy města Karlovy Vary
  •  ve vedení trasy zohlednit zastavěné a zastavitelné plochy dotčených sídel
  •  zohlednit a kultivovat přírodní hodnoty krajiny
Celková trasa je vymezená v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (VPS D.81 a D.82)
Obsah územní studie: 

1_Textova_cast.pdfTextová část (PDF,

Výkresová část:

2_Situace_sirsich_vztahu.pdfVýkres širších vztahů (PDF, 2,7 MB)
3_Vykres_limitu_a_zameru.pdfVýkres limitů a záměrů (PDF, 3,1 MB)
4_Vykres_trasy.pdfVýkres trasy koridoru (PDF, 2,5 MB)
6_Podelny_profil.pdfPřehledný podélný profil trasy (PDF, 0,5 MB) 
7_Doporuceni_autora_studie.pdfVýkres doporučení autora studie (PDF, 3,7 MB)

 

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 21.11.2018 15:06