Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice (2022)

 Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice (2022)

​Veřejná zakázka:

Název: Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

  • V současné době probíhá výběr varianty využití budovy školy - Starého zámku a příprava na III. etapu studie

 

Zadavatel studie: Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:

Ing. Lukáš Švéda, vedoucí oddělení územního plánování, tel: +420 354 222 309, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kristýna Abrahámová, tel: +420 354 222 203, e-mail: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz

Zadání: text zadání (září 2021)

Zhotovitel: Rehwaldt Landscape Architects, zastoupen Dipl.-Ing. Till Rehwaldt

Hlavní cíle řešení:

  • Studie prověří způsob koexistence botanické zahrady a provozu dětského domova.
  • Studie navrhne vizi možného rozvoje botanické zahrady, vycházející z jejího nadregionálního potenciálu, s důrazem na vzdělávací a výzkumnou funkci. S ohledem na již provedená odborná hodnocení kvality botanické zahrady je nezbytné pokračovat v aktivitách směřujících k zapojení botanické zahrady do Unie botanických zahrad.
  • Studie variantně prověří možnost využití školní budovy (Starý zámek) jako spolkového domu a nebo křesťanské mateřské a základní školy. Bude prověřeno také společné využití budovy.
  • Studie prověří možnost využití a rozvoje celého areálu bývalé střední zemědělské školy Dalovice, tj. botanické zahrady, školní budovy (Starý zámek), hospodářského dvora a školních zemědělských pozemků pro vznik Karlovarského ekologického centra "KEC" (pozn.: jedná se o pracovní název záměru). 
  • Studie bude z důvodu věcně i časově odlišných cílů řešena ve třech samostatných etapách.

 

Obsah studie:

                            II. etapa: Návrh využití budovy školy - Starého zámku

 

                            I. etapa: Analytická a provozní studie botanické zahrady a dětského domova

 

Textová část, (PDF, 11,8 MB)
P1 - Strukturovaný odhad finančních nákladů, (PDF, 6,4 MB)
P2 - Přehled dříve vynaložených nákladů, (PDF, 0,6 MB)
Grafická část, přílohy A.1 - A.13, sehráno do jednoho kompletu, (PDF, 4,7 MB)Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 30.8.2022 14:36