Úvodní strana > Region > Uzemní plánování

 Územní plánování - aktuální informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE:


1. 2. 2019

V sekci Metodika pro pořizovatele a obce byla aktualizována metodická informace Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu

 


 
 

3. 12. 2018

Krajský úřad Karlovarského kraje z důvodu sjednocení administrativního postupu vytvořil Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací.

Pravidla včetně příloh (formulář žádosti a vzor smlouvy) naleznete v sekci Metodika pro pořizovatele a obce.  
 

20.11.2018 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na :
metodickou koordinační poradu na úseku územního plánování (bez územního rozhodování) 
Téma:                Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - novinky II. pololetí 2018
Místo konání:      Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, 218 A a 220 B
Termín konání:   27. 11 . 2018 (úterý) od 9:00 hodin do 14:30 hodin
Konzultační dny: 29. 11., 30. 11. a 5. 12. 2018
Přednáší:            pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje prezentace (ZIP, 4,2 MB)
                         

 

22. 05. 2018

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na :
metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti
(bez územního rozhodování)

Téma:                Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - novinky
Místo konání:    Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Termín konání:  26. 06. 2018 (úterý) od 9:00 hodin do 14:30 hodin
Přednáší:          pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přihlásit se můžete do 22. 06. 2018 (pátek) 


  
20. 12. 2017
 
Základní informace pro tajemníky obcí s rozšířenou působností k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.)

30. 11. 2017

 
Základní informace pro starosty obcí k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.)

 

13.11.2017

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na :

metodickou koordinační poradu úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování)

Téma:                Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - po novele SZ
Místo konání:    Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, zasedací místnost B220 
Termín konání:  7. 12. 2017 (čtvrtek) od 8:30 hodin do 12:00 hodin

Přednáší:          pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přihlásit se můžete do 1. 12. 2017 prostřednictvím přihlašovacíh​o formuláře​​


 

18.10.2017

Krajský úřad Karlovarského kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá pro úředníky úřadů územního plánování (ORP), ostatní pořizovatele a úředníky stavebních úřadů (obecních i speciálních), v rámci Karlovarského kraje
 
školení Ministerstva pro místní rozvoj k novele stavebního zákona pro Karlovarský kraj
 
Téma:                novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.

Místo konání:    Společenský sál Krajské knihovny, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
 

Termín konání:  30.11.2017 (čtvrtek) od 9:00 hodin do 17:00 hodin

Přednáší:          pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj

                         účast na školení je zdarma, prezentace ze školení ​

Přihlásit se můžete do 10. 11. 2017 prostřednictvím přihlašovacíh​o formuláře​​. 


 

30.08.2017

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování ve spolupráci s Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá pro pracovníky úřadů územního plánování (ORP), pracovníky obecních úřadů splňujících kvalifikační požadavky pro výkon ÚPČ, vybrané dotčené orgány a projektanty 

seminář "ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ"
Téma:                novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., a prováděcí předpisy
Místo konání:    Krajský úřad Ústeckého kraje, budova "A", Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, konferenční                                   sál, 2. patro

 

Termín konání:  21. 9. 2017 (čtvrtek) od 10:00 hodin do 15:30 hodin

Přednáší:          Ing. Roman Vodný, PhD. a Ing. Tomáš Sklenář 

Přihlásit se můžete do 18. 9. 2017 prostřednictvím přihlašovacího formuláře​. ​


 1.8.2017 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje oznamuje konání

VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ upraveného a posouzeného návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území. 

 • ​​Doba konání veřejného projednání: 19. září 2017 od  10.00 hodin
 • Místo konání veřejného projednání: Krajská knihovna Karlovy Vary, společenský sál areál Krajského úřadu ​Karlovarského kraje, Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory

 

Dokumentace jsou zveřejněny: 

Rozvoj regionu a územní plánování​ → Územní plánování - Dokumentace kraje → Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje – upravený návrh pro veřejné projednání nebo přímo na stránce 

 • v listinné podobě na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova B, 3. podlaží, kancelář č. 303 a č. 313 

 

05. 6. 2016 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, pořádá

Metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti

Místo konání: Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Termín konání: 20. 6. 2017 od 9:00 do14:30 hod.

Přihlásit se můžete do 16. 6. 2017 prostřednictvím přihlašovacího formuláře. 

Přihlašovací formulář ​   

 

10.3.2017 

Náš pomocník GIS
 
Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s Odborem projektového řízení a informatiky pořádá druhé kolo školení určené pro všechny úředníky KÚ.
Školení  o  geografickém  informačním  systému  na  krajském  úřadu na kterém Vás seznámíme s tím                    
●    co GIS vlastně je
●    jak Vám může usnadnit práci
●    a kde ho najdete
Školení se uskuteční ve středu 29. března 2017 od 10 do 12 hodin  zasedací místnost C218

Tímto školením bude realizován úkol č. 31 z auditního šetření AZ 1 2016 s termínem plnění do 31. 3. 2017: „ORR zajistí ve spolupráci s OPŘI proškolení všech odborů (příp. seznámí prostřednictvím prezentace) s možnostmi využití GIS a Geoportálu pro jejich činnost.“

 

13.2.2017

Náš pomocník GIS

 
Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s Odborem projektového řízení a informatiky pořádá školení určené pro všechny úředníky KÚ.
Školení  o  geografickém  informačním  systému  na  krajském  úřadu na kterém Vás seznámíme s tím                    
●    co GIS vlastně je
●    jak Vám může usnadnit práci
●    a kde ho najdete
Školení se uskuteční ve středu 1. března 2017 od 10 do 12 hodin v sále Krajské knihovny.

Prosíme všechny, aby svůj zájem/nezájem o účast vyjádřili prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Tímto školením bude realizován úkol č. 31 z auditního šetření AZ 1 2016 s termínem plnění do 31. 3. 2017: „ORR zajistí ve spolupráci s OPŘI proškolení všech odborů (příp. seznámí prostřednictvím prezentace) s možnostmi využití GIS a Geoportálu pro jejich činnost.“   

 

 21.11.2016

Vyhlášení dotačního titulu Karlovarského kraje "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" pro rok 2017

I. kolo příjmu žádostí od 1.1. 2017 do 12. 2. 2017

Více informací 


 

3.6.2016 - Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje

 • zahajuje veřejnou konzultaci územně plánovacího podkladu " Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji"
 • zveřejňuje elektronickou verzi dokumentace
 • veřejná konzultace se bude konat 28.6.2016 v hlavním sále Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory od 13,00 hodin.

                                                                ​              


24.  5. 2016

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, pořádá pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti Metodickou poradu

Místo konání: velký sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Termín konání: 23. 6. 2016

Čas: 9:00 - 15:00 hod.

Prezentace z porady 


 
18.4.2016

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořádá pro pracovníky úřadů územního plánování ORP, pracovní skupinu územně analytických podkladů, PS1/2016
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Termín konání: 21.4.2016 (čtvrtek)
Čas: 9:00 - 12:00

 

15.1.2016

Rozšíření využitelnosti aktuálních digitálních dat Územně analytických podkladů (ÚAP)
 
Se závěrem roku 2015 byl uvolněn do rutinního provozu universální výstup dat ÚAP formátu GML a nad ním vytvořená aplikace fy GEPRO, která umožňuje snadný převod průběžně aktualizovaných digitálních dat ÚAP ze systému ArcGIS do systému MISYS. Data ÚAP tak mohou významně přispět k dalšímu rozvoji elektronizace veřejné správy jako celku.
 

 

8.1.2016

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořádá spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj "Seminář k výkladu stavebního zákona a prováděcích předpisů a jejich aplikaci v územně plánovací činnosti". Seminář je určen pro pořizovatele a projektanty ÚPD a ÚPP Karlovarského a Plzeňského kraje.
 
Místo konání: CHEB, Kulturní centrum Svoboda (výhodné dopravní napojení obou krajů)
Termín konání: 21 ledna 2016 (čtvrtek)
Čas: prezentace účastníků od 9:00, program od 10:00 do 15:00 hodin
Účast na semináři je zdarma
Přednášet bude ředitel odboru územního plánování Ing. Tomáš Sklenář a kolektiv.
 
V případě zájmu bude kompletní oběd v ceně 85 Kč zajištěn (prosíme specifikovat v přihlášce)
S ohledem na kapacitu sálu a služeb, přihlášky zasílejte na e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, nebo telefonicky na:
+420 736 650 203 

1.10.2015 - Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje

 • zahajuje veřejné projednávání územně plánovacího podkladu "Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů",
 • Zveřejňuje elektronickou verzi dokumentace
 • Veřejné projednání se bude konat 15.10.2015 od 13:00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Výklad provedou zástupci zpracovatelské firmy Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.- Ing. Petr Král, Ing. Ota Řezanka, ing. arch. Petr Martínek a pracovníci odboru regionálního rozvoje.  

 

13.5.2015 - ​Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje: 

 • zahajuje projednávání, "Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území".
 • Zveřejňuje elektronickou vezi dokumentace.
 • Společné jednání pro dotčené orgány a sousední kraje se uskuteční dne 10.6.2015. 

 

18.2.2015 - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na   prezentaci aktuální  verze metodiky MINIS – 2.3, která se uskuteční dne 26.2. 2015 (čtvrtek) v zasedacím  sále Krajské knihovny, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory od 9:30 hod. Přednáška je určena projektantům, pracovníkům GIS či CAD v projekčních firmách, pořizovatelům a je zdarma (kapacita sálu je dostatečná).


 

2.9.2014 - Dovolujeme si Vás pozvat na první meziregionální konferenci Zaměstnanost 2014, která se bude konat 2. října 2014 v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Podrobnější informace.


 
30.6.2014 - Aktuální stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje k 20.4.2014


Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje pořídil dokumentaci "Koncepci běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajích částí Karlovarského kraje".
Bližší podrobnosti naleznete na KBL II.


  

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje zahájil v září 2012 práce na pořizování "Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary". Důvodem je výstavba nové odbavovací haly, rozšíření odbavovací plochy pro letadla a parkovací plochy pro osobní automobily. Výsledkem bude aktuální podklad pro aktualizaci ZÚR, územní plány dotčených obcí a po vložení studie do evidence také jako územně plánovací podklad pro územní řízení.
Veřejné projednání se konalo dne: 1. října 2013 od 10:00 do 13:00 v Krajské knihovně - pozvánka


 

Aktuální stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje k 30.6.2013


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje v souladu s §7 a  §27 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídil územně analytické podklady kraje. Zastupitelstvo Karlovarského kraje tyto územně analytické podklady Karlovarského kraje projedná v září  tohoto roku. Územně analytické podklady Karlovarského kraje byly dle § 166 stavebního zákona zveřejněny  způsobem umožňující dálkový přístup.Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování  uspořádal dne 18.7.2013 poradu s pořizovateli Karlovarského kraje. Prezentace.pdf


 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování doplnil metodiky na webové stránce „Metodika pro pořizovatele a obce“ o schémata procesu pořízení zadání územního plánu a návrhu územního plánu. Zároveň byly aktualizovány metodiky (postavení obce v procesu pořízení ÚP, doplňující průzkumy a rozbory, právní stav územního plánu po vydání změny, formální náležitosti územních studií) podle novely stavebního zákona, ke stavu 1.1.2013.
   

V únoru 2013 byla pořízena  Územní studie horských oblastí – čistopis je k dispozici na webu.


 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, odd.územního plánování pořídil Koncepci běžeckého lyžování I. etapa - Krušné hory.    


 

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání   "Koncepce běžeckého lyžování - I. etapa- Krušné hory", které se bude konat 2.10.2012 od 9:00 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje.

Výklad provede zástupce zpracovatelské firmy EC Meluzína - Ing. Martin Lípa a pracovníci odboru regionálního rozvoje. 


 

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání přepracovaného návrhu " Územní studie horských oblastí", které se bude konat na různých místech v těchto termínech:

              1.10.2012 od 13:00 hod na MÚ v Březové

              1.10.2012 od 16:00 hod v AKS - koncertní sál Aš

               3.10.2012 od 13:00 hod na MÚ v Kraslicích

              3.10.2012 od 16:00 hod na MÚ v Božím Daru 

Výklad provede pořizovatel studie - odbor regionálního rozvoje, Krajského úřadu Karlovarského kraje a

zhotovitel studie - firma Mott MacDonald Praha  spol.s r.o.- vedoucí projektant Ing. arch Václav Zůna. 


 

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období, který je projednán s obcemi Karlovarského kraje a s dotčenými orgány. Tento návrh zprávy bude předložen dne 13.9.2012 ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
 

Stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje v minulých letech

 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal " Seminář k problematice územního plánování určený pro pořizovatele a projektanty územních plánů", který se konal 25. října 2011 v Zastupitelském sále Karlovarského kraje. Výklad byl proveden pracovníky oddělení územního plánování.  Prezentace1 (PDF,4MB), Prezentace 2 (PDF, 1,2MB) 


 

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje uspořádal " Prezentaci územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011", která se konala 13.9. a 13.10. 2011 ve společenském sále budovy Krajské knihovny Karlovarského kraje. Prezentace: Představení dokumentace ÚAP KK (PDF, 0,5MB), Datová část ÚAP (PDF, 1MB), ÚAP ORP (PDF,2MB) Metodika RURU (PDF,3MB), KOPaS, (PDF, 3MB), Prohlížecí modul, (PDF,2MB), Budoucí vývoj (PDF, 150 kB)  


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje dne 13.4.2010 uskutečnil přednášku na téma "Energetické zdroje". Smyslem přednášky bylo upozornit starosty měst a obcí na fenomén, který již dnes výrazně ovlivňuje společenský a především hospodářský potenciál rozvoje území. O tom, že role a vliv energetických zdrojů bude s časem ještě narůstat, není pochyb. Energetické koncepce měst a obcí by proto měly obsahovat i jistou míru diverzifikace rizik a větší zdrojový mix s akcentem na tradiční tuzemské zdroje. Samostatná pasáž přednášky byla věnována energetické dostupnosti, problematice propojení energetické bezpečnosti a ochraně obyvatelstva při krizových stavech. Z pohledu obnovitelných zdrojů energie (OZE ) byly přednášejícími uvedeny dva fungující příklady z Karlovarského kraje. Netradiční teplofikace města Žlutic a zajímavá technologie a rozvody plynu z bioplynové stanice v Otročíně. Závěrem přednášky bylo uvedení informací o možnostech výstavby výroben energie z OZE dle stavebního zákona a územně plánovací dokumentace. Přednášejícími byli RNDr.Václav Cílek CSc (Geologický ústav AVČR), ing.Ivan Beneš(Cityplan spol. s r.o.), ing.Jiřík Dolejší(odbor krizového řízení KÚ KK), ing.Pavlína Voláková Ph.D. (Žlutická teplárenská a.s.), ing.František Urik (Agro Otročín a.s.), Vlastimil Veselý(odbor regionálního rozvoje KÚ KK).

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s autory metodiky MINIS (tj.Minimální standart pro digitální zpracování územních plánů v GIS) firmou Hydrosoft Veleslanín, s.r.o. dne 30.3.2010 uskutečnil seminář, jehož účelem bylo představit metodiku pořizovatelům a projektantům. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje tak navázal na předešlou pracovní schůzku s projektanty. Další informace jsou k dipozici v záložce "Metodika pro pořizovatele a obce".
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady Karlovarského a Plzeňského kraje uspořádalo dne 4. února 2010  ve společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje seminář pro žadatele v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj územních politik - podporovaná aktivita 5.3b) podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Podrobný program semináře


 

Dne 11.9.2009 se ve spolupráci s Ústeckým krajem uskutečnil  seminář územního plánování zaměřený na aktuální problematiku při pořizovaní územně plánovací dokumentace.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje v souladu s §7 a  §27 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídil územně analytické podklady kraje. Zastupitelstvo Karlovarského kraje tyto územně analytické podklady Karlovarského kraje projednalo dne 18.6.2009 pod usnesením ZK 117/06/09.  Územně analytické podklady Karlovarského kraje byly dle § 166 stavebního zákona zveřejněny  způsobem umožňující dálkový přístup. 


 

Dne 3.4.2009 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje uskutečnil seminář, jehož snahou bylo seznámit účastníky s Integrovaným operačním programem (IOP)- s oblastí intervence 5.3, kde podporovanou aktivitou je "Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území". Přednášející byli pracovníci Centra pro regionální rozvoj pobočky Chomutov (CRR kontakty).  
  

Nová pravidla dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí vždy pro aktuální rok  


  

 SUBURBANIZACE v ČR - přednáška uskutečněná dne 8.12.2008 ve společenském sále budovy Krajské knihovny Karlovarského kraje (info suburbanizace)

   
   
Metodická informace pro obce k výkonu územně plánovací činnosti po 1. lednu 2007, včetně průvodního dopisu ze dne 20. prosince 2006 


  ​​​​
​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Bc.Petr Křenek
Datum poslední změny: 1.2.2019 9:49