Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Zveřejnění informace o technické infrastruktuře

 Zveřejnění informace o technické infrastruktuře

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře (dle § 166 Zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Na Geoportálu DMVS, v sekci veřejných mapových kompozic, v mapové kompozici "ÚAP 2. Informace o technické infrastruktuře" se zobrazují data ÚAP týkající se technické infrastruktury. Ke každému jednotlivému prvku technické infrastruktury je možno zobrazit Pasport údaje o území. Ten obsahuje zákonem požadované informace, především o tom,
kdo data poskytl (ten zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost), o jeho kontaktních údajích a o datu aktuálnosti. 
 
         ÚAP 2. Informace o technické infrastruktuře                                              přístup přes Geoportál DMVS
 
 
 
Poznámka: s ohledem na rozsáhlost prostředí GEOPORTÁLU, doporučujeme prostudovat manuál, který se nachází v horní informační liště, odkaz - nápověda. Dále doporučujeme pracovat s nejmenším počtem aktivních prvků, aby byla umožněná rychlá odezva systému. Hledanou informaci o poskytovateli obdržíte pod funkcí tlačítka "Příloha"
 
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 21.3.2018 13:40