Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územně analytické podklady obcí (ÚAPo) Karlovarského kraje

 Územně analytické podklady obcí (ÚAPo) Karlovarského kraje

Územně analytické podklady obcí (ÚAPo) pořizují pro celé správní území obcí s rozšířenou působností (ORP) Úřady územního plánování.

5. úplná aktualizace ÚAPo byly pořízeny k datu 31.12.2020

Jejich dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných ORP nebo Újezdního úřadu Hradiště


 ​​​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 21.5.2021 11:57