Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Datový model územně analytických podkladů Karlovarského kraje

 Datový model územně analytických podkladů Karlovarského kraje


Datový model územně analytických podkladů Karlovarského kraje byl k 31.10.2018 změněn dle přílohy 
č. 1 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


            Datový model ro​k 2018​​ (*.XML, 6,3 KB) NOVÉ
Datový model rok 2016 (*.XML, 5,2 KB) 

​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 1.2.2019 13:50