Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 • Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční informační akci 2018 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 , která se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2018 v Tachově.

  V pátek, 14. září 2018, se bude konat odborná konference v Regionálním vzdělávacím a informačním středisku REVIS.

  V sobotu, 15. září 2018, se můžete těšit na sportovní aktivity, při kterých zároveň poznáte naše podpořené projekty v regionech Tachov a Tirschenreuth. Tato část Výroční akce je svým obsahem zaměřena na širokou veřejnost a bude se konat ve sportovním areálu RYCHTA.

  Jako bonus máme pro prvních 50 registrovaných účastníků v každé aktivitě připravenou malou pozornost.

  Informace o akci jsou ke stažení na stránkách programu: https://www.by-cz.eu/cz/aktuality/

  Na jednotlivé aktivity se můžete registrovat na e-mailové adrese gs-etz@reg-ofr.bayern.de (do předmětu uveďte název aktivity, které se plánujete zúčastnit).

 • Ke 23. červenci 2018 byla aktualizována Příručka pro české žadatele a to především v souvislosti se změnou poskytování dotace ze státního rozpočtu. Žadatelé musí nově předložit žádost o poskytnutí dotace ze SR, o níž je rozhodováno ve správním řízení. Tato změna se již týká projektů předložených na 8. zasedání MV. Více informací najdete na oficiálních stránkách programu v sekci dokumenty​.

  Termíny monitorovacích výborů v roce 2018:
  8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. - 6.12.2018. Žádosti k tomuto výboru je nutné předkládat nejpozději do 22.8.2018 do 23:59 hodin.

 • Kontaktní osoby:
  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376

 • Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
 • V rámci česko-saského programu se všichni projektoví partneři realizovaných projektů vyzývají pod mottem "Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku" k tomu, aby se zapojili a vyjádřili svůj pohled na Evropu natočením vlastních videí o podpořených projektech a evropských tématech související s Evropským rokem kulturního dědictví 2018. Podmínky soutěže najdete na na oficiálních stránkách programu ke dni 9.4.2018. Další informace jsou k dispozici na stránkách programu.

  V souvislosti s připravovanou výroční konferencí 2018 a videsoutěží je třeba vybrat budoucí finalisty a právě probíhá hlasovací fáze o nejlepší video. Do 15.srpna 2018 do 15 hodin bojují videa o lajky veřejnosti. Další informace naleznete také
  na stránkách programu.

Hledáme další kvalitní projekty v oblasti:
a) Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí (PO 4)
- posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a příspívání k účinné veřejné správy.
 ​Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko je zastaven. Jedná o prioritní osy č. 1 a dočasně osu č. 2. 

 • Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování.
  Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,420. Nadále je možné předkládat projektové žádosti do osy č. 4. V rámci osy č. 3 budou projekty schvalovány pouze jako náhradní (čekající na případné úspory z realizace v rámci programu).
  Další MV se uskuteční  4. - 5.9.2018, 3. - 4.12.2018.

  Kontaktní osoby:
 • Program Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Ing. Martina Fučíková, email: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 596
  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166​
 
 • Karlovarský kraj již od roku 2012 každoročně poskytuje podnikatelům v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zpracována Evaluace dotačního titulu Inovační vouchery​ K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení. Bližší informace k inovačním voucherům naleznete​ zde​.
                              

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ris3kvk.cz/​
   

​ ​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová, Bc. Petr Křenek, Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 17.8.2018 12:29