Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

 • Karlovarský kraj zve na 3. ročník konference Zaměstnanost, která se letos zaměří na možnosti získávání nových pracovních sil ze zahraničí a na aktuální otázky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy tuzemských pracovních sil.
  Konference se uskuteční 6. prosince 2016 v Březové u Sokolova a je plánována jako celodenní.
  Akce je pořádána ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.
  Podrobný program konference včetně informace o možnosti Vaší registrace na tuto akci Vám poskytneme začátkem listopadu 2016.

 

 

 • Karlovarský kraj již od roku 2012 poskytuje podnikatelům každoročně v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. Vzhledem k době trvání dotačního titulu jsou v tuto chvíli již dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné vyhodnotit předchozí 4 kola veřejné soutěže (2012 – 2015), efektivitu a dopady přidělených dotací pro firmy a pro Karlovarský kraj. K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení
 •  

 

 • Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 12. 2014 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (dále jen pravidla), která tvoří obecný rámec programu. Podrobnější informace.                                                       

 

 

 • Dnešním dnem startuje již třetí ročník veřejné soutěže, v níž přiděluje Karlovarský kraj finanční příspěvek místním podnikům na spolupráci s poskytovateli znalostí - univerzitami a ostatními vědecko-výzkumnými institucemi. O veřejnou podporu ve výši až 170.000,- Kč se mohou se svým inovačním projektem ucházet malé, střední i velké firmy se sídlem či pobočkou v Karlovarském kraji. V minulých dvou ročnících bylo podpořeno celkem 21 firem. 

Lhůta pro podávání návrhů projektů poběží od pondělí 25. listopadu 2013 do pátku 3. ledna 2014.

Veškeré potřebné informace a dokumenty ke stažení 

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Úvodní setkání zájemců o problematiku S3 strategie pro Karlovarský kraj
   
  Dne 26. 9. 2013 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnilo úvodní setkání zájemců o problematiku přípravy této strategie z řad místních firem, vysokých a středních škol, vědecko-výzkumných organizací, veřejné správy (Karlovarský kraj, města, CzechInvest, Úřad práce ČR), neziskových organizací a dalších odborníků.
   
  Program a stručný zápis se závěry z tohoto setkání je k dispozici ke stažení zde:
  S3_Uvodni_setkani_2013-09-26_PROGRAM  (pdf)
  S3_Uvodni_setkani_2013-09-26_ZAPIS_final (pdf)
   
  Příspěvky prezentované na setkání jsou k dispozici ke stažení zde:
  Prezentace 1. část setkání - RIS3_S3pro_CZE_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - RIS3KK_priprava_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPPIK_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPVVV_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPZ_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPZP_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 2. část setkání - RIS3KK_spoluprace_navrh_2013-09-26 (pdf)
   
   
  Další podrobnější informace k přípravě RIS3 Karlovarského kraje jsou připravovány a budou v brzké době zveřejněny na stránkách Karlovarského kraje – ve zvláštní rubrice a rovněž na stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.(http://www.karp-kv.cz).
   
  Zájemci o další informace nebo o zapojení do přípravy této strategie se mohou obracet na krajského S3 manažera pro Karlovarský kraj, kterým je Mgr. Ivo Kováč, pracovník Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (email: ivo.kovac@karp-kv.cz, mobil: 734 280 631).
    
 • Karlovarský kraj a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního strategického projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (zkratka CluStrat).  Projekt  je  spolufinancován  z  Operačního programu Nadnárodní spolupráce  Střední  Evropa   (Cíl 3). 
   
  Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří zejména politický dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni v rámci každé partnerské země s cílem vytvoření nových rozvojových klastrových strategií s ohledem na specifika daného území.
   
  Podrobnější informace jsou k dispozici na www.karp, případně na www.clustrat

 

 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) dne  7.7.2010 oznamuje spuštění svých internetových stránek – www.karp-kv.cz. Na těchto stránkách jsou kromě kontaktů na agenturu k nalezení veškeré informace o projektech z oblasti výzkumu a vývoje a inovačního podnikání, které připravuje Karlovarský kraj a na kterých KARP spolupracuje. 
   
   
   
   
 • ​ ​

  Za stránku zodpovídá: Mgr. Věra Frimlová, Ing. Pavla Gonová, Petr Křenek
  Datum poslední změny: 24.10.2016 12:36