CLARA III

Logo2.pngLogo1.png                                                                             
                                                        
Základní informace

Základní myšlenka předkládaného projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA II (2010-2013).
Vzhledem k tomu, že přeshraniční dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj), byly vytvořeny dva projekty CLARA II.
Tentýž princip dvou projektů bude aplikován pro pokračující projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském/saském regionu“.
Společným vedoucím partnerem obou projektů je Karlovarský kraj. Tento vedoucí partner bude koordinovat aktivity projektů jak na česko-bavorském a česko-saském území, tak i v mezích obou přeshraničních operačních programů, mezi projekty navzájem.

Doba realizace projektu - předpoklad

Předprojektová fáze:  07/2015 - 11/2015 (5 měsíců)
Realizace projektu:  01.06.2016 - 31. 05. 2019 (36 měsíců)

Grundinformation

Die Grundidee des Projektes  entstand aufgrund der positiven Erfahrungen der Kooperationspartner aus der Realisierung des Projektes CLARA II (2010-2013).
Im Hinblick darauf, dass die grenzübergreifenden Förderprogramme ein dreiseitiges Projekt (Sachsen, Bayern, Bezirk Karlovy Vary) nicht ermöglichen, wurden 2 Projekte CLARA II  gebildet.
Das gleiche Prinzip der beiden Projekte wird für das nachfoldende  Projekt „ CLARA III:  Entwicklung der gemeinsamen partnerschaftlichen Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltungen in der tschechisch—bayerischen/sächsischen Region“ angewendet  werden.
Gemeinsamer Kooperationspartner beider Projekte ist der Bezirk Karlovy Vary. Dieser Lead-Partner wird die Aktivitäten beider Projekte nicht nur auf dem tschechish-bayerischen und tschechisch-sächsischen Gebiet, sondern auch im Rahmen der beiden grenzübergreifenden Projekte koordinieren.
 
Zeitraum für die Projektumsetzung - Voraussetzung
Vorprojektphase:  07/2015 – 11/2015 (5 Monate)
Projektumsetzung:  01. 06. 2016 – 31. 05. 2019 (36 Monate) 

Nyní je projekt ve fázi přípravy. Probíhají tedy přípravná jednání./
Das Projekt ist in der Vorbereitungsphase. Zur Zeit finden die Vorbereitungsbesprechungen statt:

Jednání/Besprechung č./Nr.1
                 Program/Programm
                 Prezentace/Präsentation
                 Záznam z jednání
                 Besprechungsprotokoll

 
Jednání/Besprechung č./Nr.2
                Program/Programm
                Prezentace/Präsentation
                Záznam z jednání
                Besprechungsprotokoll
 

 Jednání/Besprechung č./Nr.3
               Záznam z jednání
               Besprechungsprotokoll

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Gabriela Donovová
Datum poslední změny: 5.1.2016 12:11