Úvodní strana > Region > Projekty Karlovarského kraje > Budoucnost uprostřed Evropy

 Budoucnost uprostřed Evropy

logo - Cíl 3 (Sasko)              logo EU                logo - Cíl 3 (Bavorsko)        

    
           
 Popis projektu

 

Karlovarský kraj při přípravě nového programovacího období 2014  -  2020 neopomíjí ani oblast přeshraniční spolupráce s nejbližšími sousedy - Bavorskem a Saskem. Společná pracovní skupina tvořená jak zástupci Karlovarského kraje, tak i zástupci bavorských regionů Hof, Wunsiedel i. F., Tirschenreuth, saských regionů Erzgebirge a Vogtlandkreis a durynského regionu Greiz zpracovala v uplynulých měsících dva společné projekty:
  
- na česko-bavorské straně projekt  " Budoucnost uprostřed Evropy  -  možnosti přeshraniční spolupráce v česko- 

  bavorském pohraničí"

- na česko-saské straně projekt  "Budoucnost uprostřed Evropy  -  možnosti přeshraniční spolupráce v česko-
  saském pohraničí"
 
Cílem těchto projektů byla zejména příprava sousedících příhraničních oblastí Karlovarského kraje, Bavorska, Saska a Durynska na nové programovací období EU 2014-2020.

V rámci projektů byly zpracovány 2 odborné studie/strategie, jejichž obsahem bylo:
- identifikovat potřeby a rozvojový potenciál přeshraničního regionu na pomezí Karlovarského kraje a sousedících
  bavorských a saských oblastí pro budoucí 2014 - 2020
- nalézt nová společná témata, vhodná k řešení v rámci přeshraniční spolupráce v dalším programovém období
  2014 - 2020
- identifikovat případné nové formy spolupráce umožňující nejefektivnější čerpání prostředků Evropské unie.

Výsledkem jsou společné přeshraniční strategické dvojjazyčné dokumenty, které poslouží jako východisko pro další strategické a prostorové plánování v regionu.

Výsledky projektu umožnily efektivnější přípravu příhraničního regionu na nové programové období 2014 - 2020, zejména lepší zacílení a koncentraci podpory na řešení problémů s největším pozitivním dopadem pro rozvoj regionu. Výsledkem projektu byla i intenzivní přeshraniční výměna zkušeností a komunikace.
 

                                                                               

                                                                              logo - Cíl 3 (Bavorsko)            
 
 
    

"Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v česko - bavorském pohraničí"

 

Ko - financování z EU:
Dispoziční fond Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 - 2013

 

 

Lead-parner (PP1): Karlovarský kraj
Projektový partner (PP2): Landkreis Hof

 

Studie zahrne minimálně tyto správní obvody: Karlovarský kraj, LandKreis Hof, Stadt Hof, Landkreis Wunsiedel i.F., Landkreis Tirschenreuth.

 

Náklady projektu:
celkem:                                                         525.000,-Kč
z toho : Karlovarský kraj                               78.750,- Kč (15%)
              Financování z ERDF:                    446.250,- Kč (85%)

 

 

Stav projektu:
žádost podána dne :                                            24.4.2012
předpokládaný termín zahájení projektu:           7.5.2012
předpokládaný termín ukončení projektu:          6.5.2013    

 

Žádost  ( 2 MB)

 

                                     Studie bavorsko-české pohraničí NÁVRHOVÁ ČÁST  (500 kB) 

 

 

Německá verze studie: Studie BA-CZ ANALYSE_DE   (2 MB)
                                           Studie BA-CZ MASSNAHMENTEIL_DE (600 kB)

 

  

                                                            logo - Cíl 3 (Sasko)     
 

 

 " Budoucnost uprostřed Evropy  - možnosti přeshraniční spolupráce v česko - saském pohraničí"

 

 

Ko-financování z EU:
Fond malých projektů Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

 

 

Lead-partner (PP1): Karlovarský kraj
Projektový partner (PP2): Landratsamt Vogtlandkreis

 

Studie zahrne minimálně tyto správní obvody : Karlovarský kraj, Vogtlandkreis včetně města Plauen, Erzgebirgkreis, Landkreis Greiz.

 

Náklady projektu:
celkem:                                                                  662.000,- Kč
z toho: Karlovarský kraj:                                        99.300,- Kč (15%)
             Financování z ERDF:                              562.700,- Kč (85%)

 

 

Stav projektu:
žádost podána dne:                                                         4.4.2012
předpokládaný termín zahájení projektu:                  16.4.2012
předpokládaný termín ukončení projektu:                 15.4.2013

 

Žádost  (1,3 MB)

 

Česká verze studie: Studie sasko-české pohraničí ANALÝZA   (3 MB)
                                     Studie sasko-české pohraničí NÁVRHOVÁ ČÁST ( 500 kB)

 

Německá verze studie: Studie SA-CZ ANALYSE_DE ( 3 MB)
                                            Studie SA-CZ MASSNAHMENTEIL_DE ( 500 kB)

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 9.6.2014 15:12