Úvodní strana > Region > Projekty Karlovarského kraje > Vodácká stezka na řece Ohři

 Vodácká stezka na řece Ohři

Projekt podpořen Nadací ČEZ.

Kolem řeky Ohře je osazeno 69 informačních cedulí v českém, německém a anglickém jazyce, v úseku od města Cheb po Kadaň.
Těchto 69 cedulí informuje o tom, kde se právě vodák nachází, jaké kulturní památky a zajímavosti (přírodní, historické aj.) jsou v okolí, u obcí jsou informace o samotné obci, uvedeny jsou i informace o možnosti ubytování. Na každé ceduli je vždy uveden a vysvětlen nějaký pojem či úkon z vodáckého světa. V případě jezů je na ceduli informace jak je možno jez či jinou překážku v řece překonat.
Cedule jsou v rozměrech  60 x 100 cm a obsahují vždy název cedule, výřez mapy, fotografie, trojjazyčné texty, říční kilometr dle kilometráže Ohře, loga partnerů projektu (hlavním partnerem je Firma Dronte v čele s panem Bohumilem Pražákem, dále ZO ČSOP Oharka, Povodí Ohře s.p. a samozřejmě Nadace ČEZ).

Jednotné značení kolem řeky seznámí vodácké turisty s přírodními krásami a kulturními památkami Poohří, bude je varovat před nebezpečnými jezy, naznačí, kudy lze tyto překážky překonat, informovat o možnostech ubytování a dalších aktivitách, které s vodáckou turistikou souvisejí.
Tato aktivita zatraktivní řeku pro vodáckou turistiku a zároveň vytvoří chybějící jednotný systém značení na řece (spolu s výraznou propagací řeky a jejího okolí a přispěním k bezpečnosti sjízdnosti pro vodáky).
Orientační umístění a název jednotlivých cedulí.

Za stránku zodpovídá: Irena Langová
Datum poslední změny: 7.11.2013 10:39