Úvodní strana > Region > Projekty Karlovarského kraje > CluStrat - Posílení inovací

 CluStrat - Posílení inovací

 

logo CluStrat   

Logo CEEU                       Logo KARP

 

Karlovarský kraj, jako přidružený partner, a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního strategického projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (zkratka CluStrat). Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Cíl 3).
 
Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří zejména politický dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni v rámci každé partnerské země s cílem vytvoření nových rozvojových klastrových strategií s ohledem na specifika daného území.

 

Další informace o průběhu projektu včetně informací o partnerech jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (viz výše). 

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 10.7.2015 11:48