Úvodní strana > Region > Projekty Karlovarského kraje > Dopravní terminál Cheb

 Dopravní terminál Cheb

Město Cheb zajistilo vypracování studie na využití území pro Dopravní terminál Cheb. V prosinci 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. Dále byla zpracování projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a následně pro provedení stavby. Stavební povolení na stavbu Dopravní terminál Cheb nabylo právní moci na počátku července 2009.

Výzva k projednání žádosti z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osy 3.2. byla vyhlášena 16.12.2009.

Dne 16.3.2010  byla podána Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Žadatelem o poskytnutí dotace je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou město Cheb, České dráhy, a.s. a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Vztahy mezi žadatelem o dotaci a partnery projektu jsou upraveny smlouvami o partnerství a spolupráci.

Celkové předpokládané náklady projektu činí 117 mil. Kč, v případě získání finanční podpory z ROP NUTS II Severozápad bude finanční podpora činit 92,5 % tj. 108 225 tis. Kč, přičemž 85 % resp. 99 450 tis. Kč bude podpora z fondů EU a 7,5 % resp. 8 775 tis. Kč bude podpora ze státního rozpočtu ČR.

Dne 24.2.2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Dopravní terminál Cheb.

Proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavby, které vyhrála společnost SUDOP PRAHA a.s.

Proběhlo výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na zhotovitele stavby, které vyhrála společnost STAVING-INVEST s.r.o.

Dne 14.12.2011 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem na zhotovitele stavby Dopravní terminál Cheb sdružením "Dopravní terminál Cheb - sdružení ALGON, a.s. x Metrostav a.s. x bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o." a následně 15.12.2011 bylo zhotoviteli předáno staveniště.

Stavba byla ukončena a dne 29.11.2012 bylo zahájeno přebírání stavby od zhotovitele.

Dopravní terminál byl dne 9.12.2012 uveden do provozu.

Fotogalerie(odkaz na stránky APDM, p.o.)

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Michaela Sušaninová
Datum poslední změny: 4.7.2018 9:50