Úvodní strana > Region > Dotace

 Dotace pod odborem regionálního rozvoje

Oddělení územního plánování

 • Dotace na územní plány obcí - Ing. Jana Sedlačíková, tel: 354 222 359


Oddělení regionálního rozvoje

 • Program obnovy venkova - Irena Langová, tel: 354 222 343, Ing. Miroslava Hlubučková, tel: 354 222 447
 • Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury - Ing. Milan Zukal, tel: 354 222 226
 • Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras - Ing. Milan Zukal, tel: 354 222 226

Oddělení přeshraničních projektů

 • OP přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
 • OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
 • OP Meziregionální spolupráce - Interreg IV C
 • OP Nadnárodní spolupráce - Interreg IV B
 • OP ESPON 2013
 • Finanční mechanismy EHP/Norsko
 • Švýcarský finanční mechanismus

Bc. Jaroslav Sobotka . - tel. 354 222 166
- Ing. Martina Fučíková - tel. 354 222 596
Mgr. Monika Brtková - tel. 354 222 547
- Mgr. Petra Banzetová - tel: 354 222 376

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 28.6.2017 14:44