Úvodní strana > Region > Dotace > Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce

 Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce

Na přeshraniční spolupráci připadá největší podíl alokace prostředků z ERDF určených na programy územní spolupráce. Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu.

Dle nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj musí každý projekt zahrnovat partnery alespoň ze dvou zemí programu (Česká republika a Bavorsko), kteří musí prokázat existenci spolupráce alespoň ve dvou z následujících oblastí (čl.19 nařízení):

  1. společné plánování a příprava projektu;
  2. společné personální zabezpečení projektu;
  3. společná implementace (realizace) projektu;
  4. společné financování projektu.

Jeden z partnerů je vždy tzv. vedoucím partnerem (Lead partner) - nyní žadatel, který na sebe bere většinu zodpovědnosti za řádnou realizaci projektů. Nejdůležitějšími povinnostmi vedoucího partnera bude:

  • zodpovědnost za celý projekt vůči Řídícímu a Certifikačnímu orgánu;
  • zodpovědnost za oficiální předložení projektové žádosti;
  • zodpovědnost za koordinaci projektu a za distribuci prostředků z ERDF ostatním partnerům projektu;
  • finanční zodpovědnost za prostředky ERDF na celý projekt;
  • zodpovědnost za sběr informací o všech částech projektu, za jeho monitoring, i za podání žádosti o platbu;
  • v případě zjištění nesrovnalostí nese zodpovědnost za případné vrácení prostředků.

Karlovarského kraje se týkají dva z celkem pěti programů přeshraniční spolupráce:

Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko
Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko

AKTUÁLNĚ - na stránkách Strukturálních fondů

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 29.4.2016 12:16