Úvodní strana > Region > Dotace > Finanční mechanismy EHP/Norsko 2009-2014

 Finanční mechanismy EHP/Norsko 2009-2014

Logo eea


Finanční mechanismy EHP / Norsko 2004-2009  - programovací období ukončeno

Realizované projekty  Karlovarského kraje v období 2004-2009:

Projekt: "Island - inovativní přístupy ve veřejné správě"

Projekt: "Politika životního prostředí na Islandu - výměna zkušeností"

Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2009-2014 (ukončeno)

V průběhu roku 2014 jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy v programech FM EHP/Norsko. Doporučujeme zájemcům zhlédnout oficiální stránky programu. Aktuální informace o stavu programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014 jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí nebo na webové stránce FM/EHP Norska 2009-2014. Zde jsou uveřejněny jednotlivé výzvy, metodické příručky a další potřebné informace pro podání žádostí.


Dne 18.12.2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií.
Roční finanční příspěvek byl stanoven ve výši 357,7 milionů EUR. Z toho 97% bude poskytnuto Norskem. Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 2009-2014 představuje 1,789 mld. EUR (pro 12 nových členů EU).
S cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílení spolupráce v rámci Evropy budou donorské státy poskytovat granty na projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana životního prostředí a klimatu, zdraví, výzkum, vzdělávání a kultura, aj.
Finanční prostředky z Finančního mechanismu EHP jsou určeny 12 novým členům EU spolu s Portugalskem, Španělskem a Řeckem, z Finančního mechanismu Norska pouze pro 12 nových členům EU.

05.03.09 - Příprava Finančních mechanismů EHP/Norsko 2009-2013.
V současné době probíhají jednání mezi donory a Evropskou komisí ke sjednání Finančních mechanismů EHP/Norsko pro obodbí 2009-2013. Po uzavření dohody mezi EU a státy EFTA bude zahájena příprava bilaterálních smluv mezi ČR a zemění EFTA. Zahájení FM EHp/Norska 2009-2013 bude možné pojejich uzavření, a to v roce 2010.

Norsko4Bližší informace je možné získat na oddělení přeshraničních projektů, které plní funkci krajského kontaktního místa pro Finanční mechanismy EHP / Norsko:

 Norsko1      Norsko2      Norsko3 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 3.1.2018 10:25