Úvodní strana > Region > Dotace > Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

 Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

 

Logo Bavorsko                  
 
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko vzniká na základě společných aktivit české a německé strany za účelem vytvoření vzájemně akceptovatelného a společně využitelného dokumentu, který poskytne vhodný prostor pro realizaci česko-německé spolupráce v příhraničních oblastech v období 2007 - 2013.

 

Celková alokace prostředků ERDF na program: 115,51 mil. €
- z toho na české straně 55,04 mil. € (cca 1,55 mld. Kč)
- na bavorské straně 60,47 mil. €

Výše dotace: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) se na jednotlivých opatřeních podílí až 85% z celkových oprávněných a způsobilých výdajů. Příspěvek ze státního rozpočtu může činit nejvýše 5% celkových způsobilých výdajů.

Oblasti podpory

Prioritní osa 1 - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

 • Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
 • Cestovní ruch, volný čas a rekreace
 • Profesní vzdělávání a trh práce
 • Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
 • Sítě
 • Přeshraniční studie a koncepce, které jsou v obsahovém souladu s minimálně jednou oblastí intervence prioritní osy 1
 • Technická pomoc

Prioritní osa 2 - Rozvoj území a životního prostředí

 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
 • Doprava
 • Přeshraniční Informační a komunikační systémy a technologie
 • Přeshraniční studie a koncepce, které jsou v obsahovém souladu s minimálně jednou oblastí intervence prioritní osy 2

Vhodní žadatelé

Na české straně: právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo založené nikoliv k dosažení zisku (neziskové).

Dotační území

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, z německé strany jde o zemské okresy Cham, Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden.

Aktuálně

Aktuální informace k Cíl 3 ČR- Bavorsko 2007-2013

  • Zasedání Monitorovacího výboru rozhodujícího o schválení dotací se uskutečnilo 11. - 12. listopadu 2014. Termín pro podávání projektových žádostí byldo 19.8.2014, projekty je však možné předkládat průběžně. Ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů. Žádosti je nutné doručit na příslušná místa zpracovávající žádost a elektronicky i na Technický sekretariát v Bayreuthu. V Karlovarském kraji je místem zpracovávajícím žádosti oddělení přeshraničních projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje, s jehož vedoucím pracovníkem  Bc. Jaroslavem Sobotkou (tel.: 354 222 166, email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz )  je vhodné projektové záměry a formální náležitosti předem konzultovat. 

 • Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční v 11. - 12.6.2013.
  Termín pro podávání projektových žádostí pro tento výbor končí v pátek 15. března 2013, projekty je však možné předkládat průběžně.
  Ani u včasně podaných projektových žádostí však neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.
  Žádosti je nutné doručit na příslušná místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu.
 • V Karlovarském kraji je místem zpracovávajícím žádosti oddělení přeshraničních projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje, s jehož pracovníky Jaroslavem Sobotkou (tel.: 354 222 166, email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz) a Filipem Deglem (tel.: 354 222 547, email: filip.degl@kr-karlovarsky.cz) je vhodné projektové záměry předem konzultovat.
   
  Více informací a kontakty na jednotlivé instituce najdete v 5. vydání Příručky pro české žadatele, která je ke stažení zde. Aktuální vydání Příručky pro české žadatele bylo k 14.1. 2013 aktualizováno Metodickým pokynem č. 3, který upravil seznam vhodných žadatelů. Z výčtu vhodných žadatelů se nově vylučují akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele.

   

  Aktualizace Příručky pro české žadatele od 1.8.2012 (Cíl 3 ČR-BY)
  Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české žadatele v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Všem žadatelům doporučujeme, aby se se změnami důkladně seznámili. Změny jsou platné i pro žádosti předkládané k projednání na 12. zasedání Monitorovacího výboru.   Více na Strukturálních fondech
   
  Příští zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 ČR-Bavorsko je plánováno na 10. a 11. května 2012. Na tomto zasedání budou projednány stávající projektové žádosti, o kterých ještě nebylo rozhodnuto, a žádosti o změnu projektu. Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012.
   
  Žádosti je však možné předkládat průběžně, proto potenciálním žadatelům důrazně doporučujeme nečekat s podáním žádosti na poslední chvíli. Ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy. Pro české partnery, kteří chtějí realizovat projekt v Karlovarském kraji je konzultačním místem a místem zpracovávajícím žádost oddělení přeshraničních projektů KÚ KK (kanceláře 421 a 422 budovy B krajského úřadu). Více informací pro potenciální žadatele naleznete v aktuálním vydání Příručky pro české žadatele (viz níže).
   
  Aktualizace Příručky pro české žadatele a formuláře Žádosti
  Část Příručky pro české žadatele a některé přílohy byly aktualizovány Metodickým pokynem platným od 4. 7. 2011. Žadatele upozorňujeme především na upravený formát Žádosti.
  Do formuláře Žádosti (příloha č. 1 Příručky) byla přidána nová povinná příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“, kterou musí podepsat všichni bavorští partneři. Bližší informace naleznete na oficiciálních stránkách " Strukturálních fondů ".
   
  Příští jednání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 bylo naplánováno na 7.12. 2011, termín pro předkládání projektů k tomuto výboru končí 1.9. 2011 (žádosti ale lze odevzdávat průběžně).
  Vzhledem k velmi omezené disponibilitě prostředků v prioritní ose 1 programu doporučujeme zaměřit se při přípravě projektů na prioritní osu 2 - Rozvoj území a životního prostředí. Druhá prioritní osa se dělí na oblasti podpory Životní prostředí a ochrana přírody, Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru, Doprava, Komunikační a informační systémy (ICT). Bližší informace získáte z aktuálního vydání Příručky pro české žadatele nebo od pracovníků oddělení přeshraničních projektů krajského úřadu.
   
  Termín dalšího Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Bavorsko se uskutečnil 16. - 17.3. 2011. Žádosti k tomuto výboru byly předloženy do 1.12.2010.
   
  UPOZORNĚNÍ: Od 1.5.2010 je v platnosti 4. vydání Příručky pro české žadatele Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007-2013 ( pro všechny projekty předložené na 8. zasedání MV a dále). Příručka  (doc)
   
  Další jednání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko se uskutečnilo ve dnech 15. - 16.6. 2010. Termín přijetí žádostí k tomuto výboru bylo do 9.3. 2010.
   
   
  Jednání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko se uskutečnilo ve dnech 8. - 9.12. 2009. Indikativní termín přijetí žádostí k tomuto výboru byl do 1.9. 2009.
   
   
  Dne 18.- 19.3. 2009 se uskutečnil v Lokti 5. Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko.
   
  Pro projektové žádosti, které budou předloženy k projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru Přeshraničního programu Cíl 3 ČR - Bavorsko (léto 2009) platí třetí vydání příručky pro české žadatele.
   
  Pro projektové žádosti předložené k projednání na 5. zasedání MV dne 18. - 19. března 2009 (odevzdávání žádostí do 10.12.08) je platné druhé vydání Příručky pro české žadatele.
   
  Dne 15.10. 2008 proběhl Monitorovací výbor Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.
  Další Monitorovací výbor Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko proběhne 18. - 19.3. 2009. POZOR ZMĚNA! Odevzdávání projektových žádostí do tohoto výboru bylo možné do 10.12. 2008na příslušná kontaktní místa v krajích.
   
  Dne 15.10. 2008 se konal Monitorovací výbor ČR - Bavorsko.
  Žádosti do tohoto výboru bylo možné  předkládat na KÚ Karlovarského kraje (kontaktní místo) do 9.7. 2008.
   
  Dne 6. února se v Chebu uskutečnil seminář pro žadatele v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.

   

  Operační program byl dne 20.12.2007 schválen Evropskou komisí. Slavnostní vyhlášení programu proběhlo 24.1.2008 v Regensburgu. Tato akce byla určena pro potenciální žadatele nového programovacího období. Informovala o možnostech podpory a doporučených postupech a představila příslušná kontaktní místa.

  Program slavnostního vyhlášení

  Přihláška

  • 1. (ustavující) Monitorovací výbor - 23.01.2008
  • termín vyhlášení programu - 24.01.2008
  • zahájení příjmu žádostí - 24.01.2008
  • termín pro doručení žádosti - 20.03.2008
  • termín konání Monitorovacího výboru - 26. - 27.06.2008
  • termín pro doručení žádosti - 9.7. 2008
  • termín konání  Monitorovacího výboru 15.10.2008
  • termín konání Monitorovacího výboru 18. - 19.3 2009 v Lokti

Kontakty

 

Bližší informace o připravovaném programu je možné získat na Oddělení přeshraničních projektů, které poskytuje již v současné době také konzultace konkrétních projektových záměrů:
 
Bc. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Věra Kořánová Frimlová, tel. 354 222 515, vera.koranova@kr-karlovarsky.cz 
Bc. Renata Drožová, tel. 354 222 547, renata.drozova@kr-karlovarsky.cz  
 
Další informace

 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko - FONDY EVROPSKÉ UNIE

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 12.11.2019 9:04