Úvodní strana > Region > Dotace

 Dotace pod odborem regionálního rozvoje

Oddělení územního plánování

 • Dotace na územní plány obcí - Ing. Jana Irovská, tel. 354 222 559


Oddělení regionálního rozvoje

 • Program obnovy venkova - Mgr. Miroslava Hlubučková, tel. 354 222 343, 
  Bc. Romana Špindlerová, DiS., tel. 354 222 312
 • Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury - Ing. Kateřina Abrahamová, tel. 354 222 251
 • Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras - Ing. Kateřina Abrahamová, tel. 354 222 251
 • Senior Expres - Bc. Romana Špindlerová, tel. 354 222 312

Oddělení přeshraničních projektů

 • OP přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
 • OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
 • OP Meziregionální spolupráce
 • OP Nadnárodní spolupráce
 • OP ESPON 2020
 • Finanční mechanismy EHP/Norsko
 • Švýcarský finanční mechanismus

- Mgr. Petra Banzetová - tel. 354 222 376

- Ing. Monika Brtková - tel. 354 222 139

- PhDr. Kamila Voštová - tel. 354 222 375

 

 

​​​
Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Abrahamová, Kamila Voštová
Datum poslední změny: 21.3.2022 13:30