Úvodní strana > Region > Dotace > Programové období 2014 - 2020

 Programové období 2014 - 2020

Programového období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

Záměrem Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy: 

 • Národní operační programy
  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • OP Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  • OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
  • OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
  • OP Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
  • OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • OP Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
  • Program rozvoje venkova​, řízený Ministerstvem zemědělství;
  • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj.

​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Věra Frimlová
Datum poslední změny: 29.4.2016 12:41