Úvodní strana > Region > Pohřebnictví a válečné hroby

 Pohřebnictví a válečné hroby

Od 1.1.2003 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje výkon přenesené působnosti na úseku pohřebnictví v rozsahu zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Agendu pohřebnictví zajišťuje Bc. Romana Špindlerová, DiS., tel. 354 222 312, mail romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz .

Bližší informace je možno získat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pod odkazem Pohřebnictví.

Válečné hroby a pietní místa
Od 1.7.2004 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje, odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu Karlovarského kraje, výkon přenesené působnosti na úseku válečných hrobů a pietních míst v rozsahu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Tuto agendu zajišťuje Mgr. Martin Biša, tel. 354 222 163, mail martin.bisa@kr-karlovarsky.cz
Kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří vedou evidenci válečných hrobů.

Válečný hrob Dolní Paseky         Památník Cheb Nižní Tagil         Válečný hrob Bečov


Vlastníci válečných hrobů mohou na péči o válečné hroby získat dotaci:

- z rozpočtu Ministerstva obrany České republiky - http://valecnehroby.army.cz/dotace

- z rozpočtu Karlovarského kraje: 
       Program obnovy venkova 
       Program na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných    objektů

Na internetových stránkách Ministerstva obrany je přístupná evidence válečných hrobů

V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v české republice ( Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí ( Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka - Hledání podle údajů o VH).

K  zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz " Mapa lokalit VH". Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.

Kliknutím myši na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu, související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

​ 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Martin Biša
Datum poslední změny: 13.7.2021 9:52