Úvodní strana > Region > Regionální stálá konference (RSK)

 Regionální stálá konference (RSK)

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů fondů EU v ČR. 
 
Sekretariát zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce.
 
Další informace naleznete na webových stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje.
 
Kontakty na pracovníky oddělení sekretariát Regionální stálé konference
 
Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 22.8.2022 17:05