Úvodní strana > Region > Regionální rozvoj

 Regionální rozvoj

Odbor regionálního rozvoje se podílí na řadě aktivit, které souvisí se strategickým plánováním. Nezbytnou součástí pro toto plánování je tvorba strategických rozvojových dokumentů. Základním rozvojovým dokumentem Karlovarského kraje je Program rozvoje Karlovarského kraje, který je zpracováván na dané programové období. Dalšími významnými dokumenty, které odbor regionálního rozvoje realizoval jsou dostupné na tomto odkazu​.          
Portál strategických dokumentů v České republice          
            

Za stránku zodpovídá: Bc. Gabriela Donovová
Datum poslední změny: 22.9.2022 12:33