Úvodní strana > Region > Regionální rozvoj

 Regionální rozvoj

Odbor regionálního rozvoje se podílí na řadě aktivit, které souvisí se strategickým plánováním. Nezbytnou součástí pro toto plánování je tvorba strategických rozvojových dokumentů. Základním rozvojovým dokumentem Karlovarského kraje je Program rozvoje Karlovarského kraje, který je zpracován na léta 2007 - 2013 a prochází každoroční aktualizací. Dalšími významnými dokumenty, které odbor regionálního rozvoje realizoval je např. Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje aj.

Strategické dokumenty Karlovarského kraje realizované odborem regionálního rozvoje

   

Za stránku zodpovídá: Bc. Gabriela Donovová
Datum poslední změny: 28.4.2016 12:48