Úvodní strana > Region > Cyklistická doprava

 Cyklistická doprava

Odbor regionálního rozvoje podává základní informace ohledně cyklistické dopravy v Karlovarském kraji prostřednictvím samostatného cykloportálu.

Cyklistická doprava v Karlovarském kraji vychází ze Strategie rozvoje cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2022

Cyklodoprava v Karlovarském kraji je podporována prostřednictvím programu PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

Odbor regionálního rozvoje zde zveřejňuje aktuální informace, které se týkají výzev k jednotlivým národním či evropským dotačním titulům se zaměřením na cyklistickou dopravu.  

Pravidla pro poskytování příspěvků - SFDI


Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Abrahamová, Mgr. Martin Biša
Datum poslední změny: 30.6.2022 14:30