Úvodní strana > Region > Cyklistická doprava

 Cyklistická doprava

Odbor regionálního rozvoje podává základní informace ohledně cyklistické dopravy v Karlovarském kraji prostřednictvím samostatného cykloportálu.

Zde budou zveřejňovány aktuální informace, které se týkají výzev k jednotlivým národním či evropským dotačním titulům se zaměřením na cyklistickou dopravu.  

Rozvoj cyklistiky a její podpora

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Abrahamová, Mgr. Martin Biša
Datum poslední změny: 13.7.2021 9:51