Úvodní strana > Region > Pohřebnictví

 Pohřebnictví

Od 1.1.2003 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje výkon přenesené působnosti na úseku pohřebnictví v rozsahu zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Agendu pohřebnictví zajišťuje Bc. Romana Špindlerová, DiS., tel. 354 222 312, mail romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz .
Bližší informace je možno získat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pod odkazem Pohřebnictví.
V souvislosti se změnou zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, resp.  novelou č. 193/2017 Sb., která je účinná od 1. 9. 2017 má provozovatel pohřebiště povinnost upravit řád veřejného pohřebiště tak, aby byl v souladu s uvedeným zákonem o pohřebnictví a to nejpozději do 3 let ode dne účinnosti zákona, tj. nejpozději do 31.8.2020 (pokud nevyvstala potřeba změny řádu dříve). Řád veřejného pohřebiště schvaluje zastupitelstvo či rada obce po předchozím souhlasu krajského úřadu. Souhlas s řádem veřejného pohřebiště vystaví na základě písemné žádosti pověřená pracovnice Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje,  Bc. Romana Špindlerová, DiS.. Vzorový řád Ministerstva pro místní rozvoj je volně ke stažení na https://www.mmr.cz/getmedia/14dcd0f5-1f55-4f19-9811-de2182eeace6/Vzor_Rad-verejneho-pohrebiste-pdf.pdf.aspx .
 Postup obce při tzv. "sociálním pohřbu":
 
 

INFORMACE PRO POZŮSTALÉ:
Informace pro pozůstalé ke kompenzaci nákladů na převoz ostatků z jiných regionů  poskytované Karlovarským krajem najdete v tomto dokumentu.

Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová, DiS.
Datum poslední změny: 15.3.2021 7:56