Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

 • Presentace ze semináře pro žadatele:

                        Program obnovy venkova 2022 – 2024 - Prezentace_KUKK_seminar.pptxPresentace Program obnovy venkova.pptx
                        Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje - Prezentace_2022_DotaceORR_up.pptxPresentace Podpora ÚPČ.pptx
                        Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - 
                      Prezentace_2022_ORR_bezky.pptxPresentace Běžky.pptx
   
                     Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - 
                      Prezentace_2022_ORR_cyklo.pptxPresentace Cyklistická infrastruktura.pptx

                        Presentace elektronické podpisy - Elektronicke_podepisovani.pptxElektronické podepisování.pptx

                        Presentace RAP žádosti - RAP05.pptxRAP.pptx

 • Záznam semináře konaného 14. 1. 2022, který je určen pro žadatele dotačních programů odboru regionálního rozvoje:

                       Odkaz: https://youtu.be/tYDqr4KDjQ8

                       Obsahem jsou informace k dotačním titulům, presentovány byly změny v dotačních titulech, data vyhlášení

                       jednotlivých dotačních titulům apod. Dále informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup)

                       a presentace postupu vyplnění žádosti o dotaci.

                       Harmonogram (časové stopy jednotlivých bloků):

                       Úvod – radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger, Pavel Čekan a Vít Hromádko uvádějí seminář pro obce o

                       dotace z dotačních programů Karlovarského kraje – 0:00:00 – 00:05:10

                       Elektronické podpisy – Mgr. Saxová – 00:05:15 – 00:25:00,

                       Žádosti (přístup pro žadatele - modul RAP) – p. Kolařík – 00:25:12 – 01:17:35

                       POV 2022 – 2024 – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:19:15 – 01:33:35

                       Územně plánovací činnost - Ing. Irovská – 01:34:50 – 01:46:23

                       Běžky – Ing. Abrahamová – 01:46:52 – 01:50:23

                       Cyklo – 01:50:40 – 01:53:36

                       Závěr, shrnutí – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:53:42 – 02:01:31

           

 • Krajský úřad pořádá dne 14. 1. 2022 od 9:00 hodin online informační seminář pro žadatele prostřednictvím aplikace MS Teams, který bude mít tento program:
  1.  Informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup)
  2.  Informace k dotačnímu programu – Program obnovy venkova 2022 – 2024
  3.  Informace k dotačnímu programu – Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje
  4.  Informace k dotačnímu programu – Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
  5.  Informace k dotačnímu programu – Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
  Na seminář se, prosím, přihlaste prostřednictvím přihlašovacího formuláře kliknutím zde: přihlašovací formulář
   
  Na Vámi uvedený email v přihlášce Vám bude nejpozději dva dny předem zaslán odkaz na přihlášení k semináři. Ke schůzce v aplikaci MS Teams se lze připojit z libovolného zařízení bez nutnosti registrace. Buďto prostřednictvím stažené aplikace, nebo připojením přes web s použitím prohlížeče Microsoft Edge nebo Google Chrome.  
   
  V případě dotazů se obraťte na:
   
  Bc. Romana Špindlerová, DiS. - Program obnovy venkova 2022 – 2024
  +420 354 222 312
  romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
   
  Ing. Jana Irovská - Program územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji
  +420 354 222 559
  jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
   
  Ing. Kateřina Abrahamová - Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji / Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
  +420 354 222 251, +420 736 650 085
  katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz

 

 

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
   

  17.3.2022 byl schválen Programový dokument programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027:

  Programovy_dokument_BY-CZ_1.verze_17.03.2022.pdfProgramový dokument (pdf)

 • 1. zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027 se uskutečnilo 12. května 2022. Předpokládané zahájení programu je 3.Q 2022. 

 

 • Aktuální informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách Programu:
  https://www.by-cz.eu/cz 

Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů: 

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  , tel. 354 222 375
Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  , tel. 354 222 376  

 

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

 

                        Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programu: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

                        Vaše projektové záměry  doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na 
                        Oddělení přeshraničních projektů:

                         Ing. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz ,    tel. 354 222 375 139
                         Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  , tel. 354 222 376  
 
                        
 • Karlovarský kraj již od roku 2012 každoročně poskytuje podnikatelům v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zpracována Evaluace dotačního titulu Inovační vouchery​ K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení. Bližší informace k inovačním voucherům naleznete​ zde​.
                              

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ris3kvk.cz/​
   

​ ​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek, Ing. Kateřina Abrahamová, Kamila Voštová
Datum poslední změny: 19.5.2022 16:22