Úvodní strana > Region > Aktualizace PRKK a SRKK

 Aktualizace PRKK a SRKK


KARLOVARSKÝ KRAJ AKTUALIZUJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE (PRKK) A

STRATEGII ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE (SRKK) 

 
Proč?
 
· Oba dokumenty mají platnost pouze do roku 2013 – Karlovarský kraj se však již připravuje na nové programové období EU 2014 - 2020
· Stávající dokumenty nejsou navzájem zcela provázány
· Oba dokumenty vzhledem k době svého vzniku (2007, resp. 2008) obsahují méně aktuální data a nereflektují nové směry vývoje/rozvoje Karlovarského kraje
· EU pro období 2014 – 2020 zamýšlí klást mnohem větší důraz na strategické plánování a kvalitu strategických dokumentů
 

Výchozí dokumenty 

 

· Oba dokumenty mají platnost pouze do roku 2013 – Karlovarský kraj se však již připravuje na nové programové období EU 2014 - 2020 · Stávající dokumenty nejsou navzájem zcela provázány· Oba dokumenty vzhledem k době svého vzniku (2007, resp. 2008) obsahují méně aktuální data a nereflektují nové směry vývoje/rozvoje Karlovarského kraje · EU pro období 2014 – 2020 zamýšlí klást mnohem větší důraz na strategické plánování a kvalitu strategických dokumentů

· Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2014
· Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (2008)
· Analýza priorit mikroregionů a rozvojových center (2011)

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

 

- Analýza rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje (2012), (PDF, 3,5 MB)
- Program rozvoje Karlovarského kraje  - strategická část (DOC, 1,1MB)
- Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (PRK 2014-2020), (PDF, 2,02MB)

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usn. č. ZK 306/11/13

-26042016_zaverecna_zprava.docxPrůběžná Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

- 26042016_monitorovaci_zprava.doc Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za období 2014 – 2025

- 26042016_priloha_1.xlsxPříloha č. 1 Monitorovací zprávy

- 26042016_priloha_2.xlsxPříloha č. 2 Monitorovací zprávy

- 26042016_priloha_3.xlsxPříloha č. 3 Monitorovací zprávy

Průběžná Evaluace PRKK pro období 2014 – 2020 a Monitorovací zprávy PRKK za období 2014 – 2015 vzalo dne 7. 4. 2016 Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 120/04/16 na vědomí a pověřilo odbor regionálního rozvoje aktualizací PRKK 2014 – 2020.

Aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

 

- Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 - 2020  (PDF, 2,2 MB)
- Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - implementační část (doc,1,1MB)

Aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usn. č. ZK 306/11/13

Pro realizaci aktualizace obou strategií byly  vytvořeny následující dílčí pracovní skupiny:

Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH  (vč. lázeňství , kultury apod.)

Pracovní skupina DOPRAVA

Pracovní skupina SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

Pracovní skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pracovní skupina KONKURENCESCHOPNOST  Karlovarského kraje

HORIZONTÁLNÍ  pracovní skupina


Náplň jednání jednotlivých pracovních skupin je uveden zde v harmonogramu.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 26.4.2016 11:35