Úvodní strana > Region > Regionální inovační strategie

 Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)

Evropská komise stanovila pro programové období 2014–2020 podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, výzkumu a inovací. Každý členský stát je povinen připravit a realizovat tzv. strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Pro splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), která má 14 krajských příloh – regionálních inovačních strategií každého kraje.

Příprava a implementace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) byla svěřena Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, p. o. Návrh konečné verze krajské přílohy k Národní RIS3 byl dne 19. 6. 2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

RIS3 KVK reaguje na místní potenciál a specifické podmínky kraje. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu založené na inovacích, podpoře podnikání a investic do výzkumu a vzdělávání.​ 

Zájemci o další informace nebo o zapojení do přípravy této strategie se mohou obracet na krajského S3 manažera pro Karlovarský kraj, kterým je Ing. Martina Weissová (email: martina.weissova@karp-kv.cz , mobil: 775 187 808, pracovnice Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., ( http://www.ris3kvk.cz/projektovy-tym

Podrobnější informace na  http://www.ris3kvk.cz/ris3-strategie

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 5.8.2018 12:04