Úvodní strana > Projekty KK

 Projekty Karlovarského kraje

Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci.
Projekty po skončení realizace bez rozlišení, zda se jednalo o projekty investiční či neinvestiční.​
Za stránku zodpovídá: Ing. Martin Ševic
Datum poslední změny: 31.3.2021 14:21