Úvodní strana > Projekty KK

 Projekty Karlovarského kraje

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY

Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci.

UKONČENÉ PROJEKTY

Projekty po skončení realizace bez rozlišení, zda se jednalo o projekty investiční či neinvestiční.​
Za stránku zodpovídá: Ing. Martin Ševic
Datum poslední změny: 29.4.2019 9:42