Úvodní strana > Projekty KK > Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov

 Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov

Název projektu: „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov“

Popis projektu:

Předmětem projektu je nový model urgentní péče z hlediska kvality, efektivity a dostupnosti, jehož podstatou je systematicky zajistit péči o akutní pacienty ze všech regionů kraje, a to v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Projekt spočívá ve vybudování jednopodlažních přístaveb pavilonů B a C, kde bude umístěno oddělení urgentního příjmu nemocnice (u pavilonu C) a odpočinková zóna s kavárnou (mezi pavilony B a C). Zároveň s výstavbou nových částí bude provedeno zateplení obálky a oprava střešního pláště pavilonu C. Dále budou nově řešeny komunikace pro pěší, příjezdová komunikace k urgentnímu příjmu a sadové úpravy v rámci přilehlých ploch.

 
V současné době je projekt ve fázi projektové přípravy.
Karlovarský kraj bude usilovat o získání dotace na realizaci projektu z dotačních zdrojů, a to z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, prioritní osa 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, strategický cíl 4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 07/2024
 
Plánované výdaje projektu:
Projektová příprava                  26 136 000 Kč
Fyzická realizace                    102 503 000 Kč
Za stránku zodpovídá: Ing. Jiří Kurucz
Datum poslední změny: 15.2.2022 13:06