Úvodní strana > Projekty KK > Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě

 Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohroměCíl projektu

Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, která byla poškozena při větrné kalamitě na podzim roku 2017.
 

 ​Cílová skupina projektu

Dotační program nemá vymezenu cílovou skupinu; program je určen obcím a krajům, které byly v roce 2017 postiženy živelní pohromou 
 

Údaje o projektu

Projekt je ve fázi „realizace“.
Předpokládané zahájení stavby: 07/2018
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 06/2019
Na projekt je poskytována finanční podpora z národního dotačního programu č. 11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.
Identifikační číslo projektu: 117D918001724  
11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 
 

Náklady projektu

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:               5.362.336,00 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
-  40% Státní rozpočet ČR                                              2.087.961,00 Kč
-  60% podíl Karlovarského kraje                                    3.274.375,00 Kč
 

Indikátory projektu

Nebyly stanoveny.
Za stránku zodpovídá: Mgr. Monika Havlová
Datum poslední změny: 29.3.2019 9:58