Úvodní strana > Pro příspěvkové organizace

 Z Krajského úřadu Karlovarského kraje pro vaši informaci

 

Seznam dalších vnitřních předpisů s působností vůči organizacím zřízením Karlovarským krajem

  • Předpis rady č. PR 05/2018, Stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli
  • Předpis rady č. PR 02/2018, Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
  • Předpis rady č. PR 02/2017, pro řešení případů odpovědnosti za škodu
  • Předpis rady č. PR 01/2016, Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
  • Předpis rady č. PR 02/2012, Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci
  • Předpis rady č. PR 09/2004, Jednací řád rady
  • Předpis rady č. PR 06/2003, Pravidla pro užívání státních a krajských symbolů

 

Znění vnitřních předpisů Karlovarského kraje


 

Za stránku zodpovídá: P. Lehocký
Datum poslední změny: 21.1.2020 12:48