ANKETA ZDRAVOTNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 2018

Základní informace o nominovaném
  Jméno :*   
  Příjmení :*   
  Místo poskytování
  zdravotních služeb :*
  Obor :*   
  Kategorie nominace:*   
Vysvětlení ke kategoriím zdravotník a Řád bílého pláště:
 • zdravotník = nelékař (psycholog, záchranář, fyzioterapeut, porodní asistentka, ...)
 • Řád bílého pláště = významná osobnost kraje, která se zasloužila o rozvoj zdravotnictví či medicíny (lékař, zdravotní sestra, zdravotník)

 • Zdůvodnění návrhu nominace : *   

  Nominaci podává :
    Jméno :*   
    Příjmení :*   
    Telefon :*   
    E-mail :*   

     (* - povinné položky)

  Na základě Vámi podané nominace na akci „Zdravotník roku 2018“, dochází ke zpracování Vašich zadaných osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce, za účelem vyhlášení ankety „Zdravotníka roku 2018“ a jejich pozvání na slavnostní vyhlášení. Dané údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, max. však 30 dní po slavnostním vyhlášení a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou dané osobní údaje zarchivovány a následně skartovány.

  Poučení: nominující osoba má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že registrovaný zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168.

  Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.cz


  Jiří Heliks © 2018